Hvordan taler vi om hinanden?

Igennem længere tid og i seneste læserbrev fra Liste T, har Liste T italesat at skolerne er syge, der er et ringe arbejdsmiljø og det hele går rigtigt dårligt. På sidste kommunalbestyrelsesmøde ønskede de også en drøftelse af dette. Sagen blev tilbagesendt til udvalg alene af den grund, at kommunalbestyrelsen ikke kan sagsbehandle på et Kommunalbestyrelsesmøde, hvilket Liste T godt er klar over.
Liste T er jo født som protestparti og agerer som protestparti. Er aldrig med i et politisk forlig og tager dermed heller aldrig et ansvar. Det er for så vidt fair nok, når man vælger at være i opposition. Men selv oppositionspartier har et arbejdsgiveransvar og bør tage dette alvorligt.

Skolereformen implementering
Vi skal være de første til at erkende at det ikke har været den letteste politiske proces at implementere folketingets skolereform. Det har det ikke været i Dragør og det har det ikke været andre steder i landet. Alene af den grund, at det har været et paradigmeskifte med nye krav til ledelse, nye undervisningsformer og nye faggrupper i skolen. Samtidig har vi alle en holdning til skolen, da vi alle har været kunder i butikken.

Arbejdsgiverens ansvar
Liste T problematisere alt og bliver ved med at sige at alt går dårligt. I en hver organisation er der altid noget der kan blive bedre- og det erkender vi at der også er i Dragørs skolevæsen. Men hvis man som arbejdsgiver kun og hele tiden italesætter det negative, skabes der ikke et positivt arbejdsmiljø. Hvornår har vi sidst hørt Liste T anerkende de gode resultater på skolerne og den daglige indsats der gør en forskel? Det er fair man siger højt når noget ikke virker, men bliver en arbejdsgiver ved med at fortælle at organisationen er dårlig er det næppe et rart sted at være ansat.

Fakta og dygtige lærere
I torsdags på kommunalbestyrelsens møde fortalte Liste T at der er massiv personaleflugt fra skolerne, hvilket bekræfter Liste T i, at alt går dårligt. Fakta er, at der i perioden juni til december 2016 har været i alt 11 fratrædelser hos lærergruppen. Heraf har 5 forladt stillinger på grund af pensionering og 6 har fået andet arbejde. At omtale dette som en personaleflugt er ikke korrekt. Dette skal ses lyset af at der er ialt 185 lærer stillinger i Dragør.
Hele skole og kulturområdet havde i 2016 en gennemsnitlig sygefraværsprocent på 4,1 procent, hvilket er et fald på 0,7 procent i forhold til 2015. Så også her går det godt og bedre. Det bevises af KL seneste opgørelse, hvor Dragørs skoler er blandt de 7 kommuner i hele landet der har lavest fravær på skoleområdet med en sygefraværsprocent på 3,9.

Ud over dette er informationsniveauet både internt og til forældre styrket af den nye ledelse. Den seneste statistik fra KL viser at Dragørs skoler ligger på en 9. plads i landet på karaktergennemsnit og på en 1. plads hvad angår lærernes trivsel. AP Møller Fonden har støttet Dragør kommune og projektet er løbende justeret efter lærernes tilbagemeldinger. De rammevilkår skolerne har at planlægge efter er der tilfredshed med hos både forældre og bestyrelser og er løbende tilpasset efter skolernes ønske for ændringer. Vi har som en af de få kommuner i landet indgået en aftale om arbejdstid

Vi har dygtige lærere og pædagoger der hver dag knokler for at skabe en god skole. Vi har en ledelse ude på skolerne der er erfaren og har visioner. Vi har skoler med gode resultater og med høj trivsel hos eleverne. Det vigtigste politiske fokus er, at understøtte de ting der går godt og i samarbejde med ledelsen, tillidsrepræsentanter og personalegrupper at justere på de rammer der kan give udfordringer i hverdagen. Dette arbejde er Liste T velkommen til at deltage i.

Venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Formand for Børne- Fritids og Kulturudvalget.
Eik Dahl Bidstrup
Borgmester