Nyt fra børneområdet

På sidste uges udvalgsmøde i Børn, Fritids og Kulturudvalget blev der truffet flere gode beslutninger på børneområdet.

Skolernes pausemønster

Pausemønstret i kommunens skoler har gennem en periode været genstand for debat. Det nuværende pausemønster er således, at der er mindst 60 min pause hver dag og det gamle frikvarter som vi alle kender er aflyst af, at lærerene kan planlægge pauser som det bedst passer ind i undervisningen og at der også er lærere eller pædagogisk personale tilstede når der er pause. Hele ideen i dette har været, at give skolerne mulighederne for bedste planlægning i undervisningen i forhold til de krav der stilles i den nationale folkeskolereform. Således har fagbladet Folkeskolen skrevet positive artikler om den tilgang vi har valgt i Dragør der har været nyskabende. Pausemønstret har også været udsat for kritik og som politikere har vi oplevet argumenter for og imod. Ligeledes har pausemønstret været genstand for drøftelser på dialogmøder med skolebestyrelserne og jeg vil gerne kvittere for nogle saglige møder med gode argumenter. På BFKU mødet stillede Konservative, DF, Socialdemokraterne og Venstre et fælles forslag om, at kompetencen til at beslutte rammerne for pausemønter bliver uddelegeret til skolelederne. Et forslag der fik opbakning fra hele udvalget. ACOV er af den holdning at vi nu har arbejdet med folkeskolereformen siden 2014 og implementeringen er nu nået så langt at tidligere beslutninger der er truffet politisk kan uddelegeres til vores dygtige skoleledere.

Politikker på børneområdet er vedtaget

I foråret 2016 igangsatte vi en proces om et revidere vores politikker på børneområdet. Som kommune skal vi have en sammenhængende børn- og ungepolitik og i Dragør består denne fremadrettet af en skolepolitik, standarder for arbejdet med børn og unge med særlige behov og en inklusionspolitik. Udvalget har drøftet udkast til nye politiker over forår/sommer og efter vedtagelsen af et oplæg har disse været i høring. Alle politiker er blåstemplet og godkendt i udvalget og som supplement har vi besluttet at udarbejde en politik for 0-6 års området. I Dragør er vi beriget med rigtig gode daginstitutioner, der har et højt fagligt niveau, der deltager i forsknings og metodeprojekter og har en god opmærksomhed på faglige metoder og det direkte nærvær og omsorg for børn. Derfor syntes vi som udvalg at vi bør understøtte dette yderligere ved at forpligte os på en politik for 0-6 års området. Denne proces er netop skudt i gang med et fælles dialogmøde med repræsentanter fra bestyrelserne.

Partnerskab med DGI

Et fokus gennem længere tid har været et udviklingsprojekt med fokus på børns leg, læring, trivsel og motion i udearealer. I den anledning har vi haft en dialog med Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) der har udvist interesse for et partnerskab med Dragør kommune om, at udvikle Kongelundsfortet til et område for aktivt udeliv. Et samarbejde der vil blive forsøgt finansieret via fonde. På udvalgsmødet godkendte vi en fælles partnerskabsaftale med DGI. Som udvalgsformand ser jeg frem til dette nyskabende arbejde og er meget tilfreds med, at enigt udvalg kan se disse muligheder. Et partnerskab mellem Dragør kommune og en stor idrætsorganisation om anvendelse af unikt område med fokus på tilbud til bl.a. børn- og unge er et spændende projekt med mange muligheder.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Formand for Børn, Fritids- og Kulturudvalget