Vi skal tænke os godt om, inden vi sælger arvesølvet

På kommunalbestyrelsens møde i torsdags blev der taget stilling til salg af tre kommunale grunde. Nemlig de tre tidligere institutioner på Jægervej, Høgevænget og Hovedgaden. Et salg der fra Konservativ side vækker underen over, hvordan vi styrer vores økonomi.

Historik

Socialdemokraterne, Venstre og DF vedtog som alle ved deres budget for 2019. I dette budget blev det vedtaget at lukke en børnehave som blev Høgevængets institution og lukning af flere SFO´er. Resultatet for børnene er, at der er kommet mange flere børn i de eksisterende SFO og vi er blevet mere skrøbelige som kommune, i forhold til i fremtiden at kunne sikre de nødvendige antal daginstitutionspladser. Beslutningen har den naturlige konsekvens, at man skal sælge de tre bygninger. Konservative havde i vores budgetforslag, at de tre institutioner skulle fortsætte, fordi vi ønsker at fastholde den institutionsstruktur vi har og fordi vi ved den virker.

Salget af Høgevænget

Efter at Socialdemokraterne, Venstre og DF har lukket børnehaven er det kommet frem, at der slet ikke kan bygges boliger på grunden. Årsagen er nogle gamle regler i landsplansdirektivet og der alene må være institution på grunden. I torsdags vedtog de tre partier at sætte grunden til salg som institution, selvom man lige har lukket en velfungerende og god kommunal børnehave.
Konservative stillede et forslag om at vi afventer salg og i stedet går i dialog med ministeriet om, at få en tilladelse til, at lave helt almindelig boligudvikling med fx parcelhuse på grunden. Det blev vi desværre nedstemt på. Konsekvensen af de tre partiers beslutning er, at der nu lægges op til salg til en privat institution. Det er der flere problemer i. For det første forærer man en grund væk til formentlig en lav salgspris, som kan være op mod 40 millioner kr. værd, hvis der senere ændres på reglerne. Det syntes vi er uansvarligt. For det andet er det ganske enkelt en hån mod de mange familier der var glade for Høgevængets institution at lukke den, for kort tid efter at lade en privat institution genopstå.

Salget af Hovedgaden og dobbeltmoralen

Hovedgaden er omfattet af den bevarende lokalplan for St.Magleby gamle landsby. Et miljø vi skal værne om. Socialdemokraterne, DF og Venstre har vedtaget at grunden skal sælges med en bebyggelsesprocent på mindst 60%.  En langt højere procent end lokalplanen tilsiger og en ændring man foretager uden at inddrage St. Magleby bevaringsfond, der jo netop har til opgave et rådgive kommunen om byudvikling i St. Magleby. Særligt syntes vi, at det er dobbeltmoralsk, da kommunen gav afslag til øget bebyggelse hos en grundejer i St. Magleby tidligere på året. Moralen i denne historie er, at når borgerne ønsker noget giver vi afslag og når kommunen fattes penge og har en ledig grund der kan sælges, så kan alt lade sig gøre. Konservative stillede på mødet forslag om, at St.Magleby bevaringsfond inddrages og høres om ønsker for udvikling af grunden i respekt for landsby miljøet og dels at der ikke tages stilling til salg, før end at dette er sket og en ejendomsmægler har belyst forventet salgsindtægt, hvis grunden skal sælges til anvendelse inden for lokalplanens bestemmelser.

Salget af Jægervej

Jægervejens grund er på 1700 m2. Det giver mulighed for at sælge som en grund eller udstykke i to matrikler. Socialdemokraterne, Venstre og DF havde oprindeligt stillet et forslag om at udbyde grunden til salg  til etagebyggeri i 2,5 etagers højde og med en minimums bebyggelsesprocent på 60 %. Altså vil man både bygge stort, højt og tæt. Under sagens behandling var der en intens dialog om byudviklingen i dette område, idet både Liste T og Konservative ikke ønsker det høje og tætte byggeri, ligesom vi begge ser muligheden for, at huset fx kan anvendes til hjemmeplejen, så deres lokaler kan frigives på Wiedergården, hvor vi så kan etablere et lægehus. Denne sag udviklede sig mere positivt end de andre, idet hele kommunalbestyrelsen var enige om, at udsætte sagen for videre politisk drøftelse af mulighederne.

Opsummering

Det er efter vores opfattelse meget dobbeltmoralsk at give borgere afslag på øget bebyggelse og når kommunen så selv skal sælge en grund, ser vi stort på lokalplaner og gældende regler og ønsker bebyggelsesprocenter på minimum 60%. Det er politiske beslutninger vi er uenige i. Der må og skal gælde de samme regler for alle og vi kan ikke stå på mål for, at der skal være bedre vilkår for kommunen end for  borgerne.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Gruppeformand Konservative.
Medlem af kommunalbestyrelsen – C