Nyt fra Børn- Fritids- og Kultur området

Renovering af Hollænderhallen og nye politikker på børneområdet i høring.

På seneste udvalgsmøder i kommunen blev der igangsat flere spændende tiltag.

Midlerne til facaderenovering af Hollænderhallen blev vedtaget i By, Plan og Erhvervsudvalget og renovering af hallen kan gå i gang. I sidste års budget afsatte vi midler til at styrke Hollænderhals området. Der er ingen tvivl om, at der trænger til renovering. Mange foreninger bruger Hollænderhallen og at vi både får renoveret Hollænderhallen, samtidig med at der er lagt en plan for, hvordan området generelt kan udvikles så udearealer mv. også bliver mere attraktive vil give foreningerne bedre muligheder fremover.

Vi har samtidig besluttet i Børn, Fritids- og Kulturudvalget, at de midler ACOV afsatte til en multibane skal ligge ved Hollænderhallen, så hele området styrkes ved gode udearealer ved skolerne, en multibane, renovering af hallen og et generelt fokus på at skabe liv om området, også for den mere uorganiserede idræt der kan drage nytte af de mange tiltag. Arbejdet er i gang og der er et stort politisk fokus på området.

Nye politikker på børneområdet

I Børn, Fritids- og Kulturudvalget har vi over de seneste måneder haft vores forskellige politikker på børneområdet til gennemsyn. Kommunerne skal have en sammenhængende børne- og ungepolitik. I Dragør vil den sammenhængende børne- og ungepolitik omhandle politik for udsatte børn og unge, inklusionspolitik, skolepolitik og dagtilbudspolitik.

På et ekstra ordinært møde den 12. september blev inklusionspolitik, skolepolitik og politik for udsatte børn og unge vedtaget. Dagtilbudspolitikken bliver udarbejdet i efteråret 2016. Alle politikker er nu sendt i hørings hos alle høringsberettigede og der vil udover den officielle høring også blive inviteret til dialogmøder om vores politikker på børneområdet.

Det blev før sommerferien besluttet, at det foreløbige udkast til skolepolitikken skulle i høring hos den afgående skolebestyrelse og at vores nuværende vedtagelse skal i høring hos de nyvalgte skolebestyrelser. Til skolepolitikken er der kommet meget gode forslag fra både skolebestyrelser og fra personale. Konservative, Venstre, Socialdemokraterne og DF vedtog på mødet at indarbejde disse forslag i politikken der nu sendes i høring. Tak for de mange input der uden tvivl styrker vores arbejde med at udvikle politikker. Desværre er det ikke et enigt udvalg der står bag skolepolitikken, da Liste T på selve mødet fremsatte en helt ny skolepolitik, som er anderledes end den udvalget har drøftet over de sidste måneder. Det er selvfølgelig fair at ville noget andet, men jeg undrer mig over hvorfor Liste T ikke er kommet med deres forslag i den proces der allerede har været så alle partier reelt har haft mulighed for at realitetsbehandle forslaget, og hvorfor de ikke har interesse for, hvad skolebestyrelserne og personalet har af input til politikken.

Når alle politikker har været i høring skal de endelig politisk vedtages. Der bliver snarligt udsendt invitationer til workshop om vores politikker på børneområdet, så hold øje med denne og ude i skolebestyrelser og forældrebestyrelser får i politikkerne ud til selvstændig høring. I Børn, Fritids- og Kulturudvalget ser vi frem til dialogen med jer om dette.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Formand for Børn, Fritids- og Kulturudvalget