Erhverv og Turisme

Lad os skabe en bedre sammenhæng mellem erhvervslivet og turismen

I Dragør er vi beriget ved at vi har et meget aktivt Erhvervsråd og et meget aktivt turistråd. Begge drevet af frivillige kræfter. Men spørgsmålet er, om vi er gode nok til som kommune, at få det bedste ud af begge råd, til gavn for både turisme og erhverv i Dragør. Vi har i dag en Erhvervs- og turisme politik, men kan vi ikke blive endnu bedre

Turisme indsatsen

Vi har en turismepolitik der siger at Dragør er en dejlig by og at mange tiltrækkes af vores by og havn. Men det skaber ikke turister i sig selv. Konservative er af den opfattelse, at vi politisk bør have en strategi for, hvilke type turister vi skal have i byen. Skal det primært være endags turister, overnattende gæster, ældre eller unge, børnefamilierne eller en kombination. Vi har unikke muligheder for målrettet at tiltrække turister til byen og end da gør det så målrettet, at vi også kan sætte tal på, hvor meget de enkelte målgrupper lægger i byens butikker ved henholdsvis et dagbesøg eller et døgnbesøg. Denne politiske stillingtagen har vi ikke taget i kommunalbestyrelsen, da der ikke har været et fletral for dette. Vi håber, at vi meget tidligt i næste valgperiode kan få udarbejdet en tydeligere strategi for, hvilke turister vi ønsker, og dermed markedsføre byen efter dette.

Erhvervssindsatsen

Dragør har mange selvstændige erhvervsdrivende, som overvejende er knowhow virksomheder, selvstændige håndværksvirksomheder og lignende, og selvfølgelig vores mange butikker. Vi har ikke tungt produktionserhverv som fx Tårnby kommune har og det giver os på mange områder nogle andre muligheder i vores erhvervspolitik.
Den ene mulighed er, at vi langt højere grad kan få erhvervslivet til at deltage i og tage et medansvar for turismeudviklingen. Der er behov for, at vi i fællesskab mellem erhvervslivet sætter øget fokus på, at turisme også er erhverv og at en målrettet udvikling af turismen, skaber indtjening og arbejdspladser i kommunen.

En anden mulighed er, at vi langt højere grad som lille kommune, har gode muligheder for at bibeholde vedligehold af kommunens bygninger hos lokale erhvervsdrivende. Hvis vi i højere grad udbyder vores vedligehold i mindre fagentrepriser, sikrer at vores de helt små håndværksydelser kommer på indkøbsaftalen, giver vi de lokale Dragør håndværksvirksomheder, de bedste muligheder for at byde ind på opgaverne. Hvis vores lokale virksomheder står stærkt er der også bedre mulighed for, både at engagere sig og tage ansvar for udviklingen i lokalsamfundet.

Lad os skabe sammenhængen – sammen

Dragør kommune støtter både turismerådet og erhvervsrådet med midler. Fra næste valgperiode bør vi iværksætte en proces med de to råd om mulighederne for enten at samtænke rådene til et råd, eller alternativt, at de to råd i fællesskab tager et større fælles ansvar for den fælles erhvervs og turismeudvikling, men også at vi som kommunalbestyrelse, tør lade disse vigtige aktører få større indflydelse på måden vi gør tingene på i Dragør kommune.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmesterkandidat

Jerrik Walløe

Kandidat til kommunalvalget

Den Konservative byrådsgruppe.