Havnen og erhvervsudviklingen der gik i stå

Havnens udvikling ligger mange på sinde i Dragør. Naturligt da vi alle holder af vores fælles havn. De seneste år har vi alle ventet på den kommende erhvervsudvikling, der nu er i høj risiko for at kuldsejle på grund af politisk benspænderi.

Havnen, erhvervsudvikling og uvilje mod de erhvervsdrivende

For over et år siden besluttede en samlet kommunalbestyrelse, at udbyde det østlige byggefelt til erhvervsudvikling. Det gjorde vi i respekt for den samlede lokalplan 70 for havnen, hvor vi i kommunalbestyrelsen er enige om, at vi gerne ser en erhvervsudvikling. Nye regler for udbud gjorde det muligt, at vi lavede et udbud, hvor de nuværende erhvervsdrivende på havnen kunne byde ind. Fra et Konservativt synspunkt var dette godt og vigtigt, da vi har en del erhvervsdrivende på havnen og ønskede at bevare disse.

Cafe Espersen og Dragør bådeværft vandt udbuddet og fik af kommunalbestyrelsen accept på en lejekontrakt med vilkår om, at de inden for et år skulle påbegynde byggeri der holder sig inden for lokalplanens bestemmelser.

Så langt så godt. De to driftige erhvervsdrivende er så gået i gang med at få tegnet byggeri der passer til deres produktion som henholdsvis bådeværft og restauration og med et behørigt hensyn til både deres virksomheders økonomi og byens borgere der færdes på havnen.

De har anvendt midler af egen lomme til deres forretningsudvikling, byggetegninger og projektering.
Da ansøgningen er indsendt og sagen forelægges som en meddelelsessag for det politiske udvalg der har ansvaret for havnen, trækker Venstre, DF og Socialdemokraterne i håndbremsen. Her giver de tilkende, at de vil have stoppet byggesagsbehandlingen. Dette uagtet at administrationen meget klart har tilkendegivet, at de to erhvervsdrivende har overholdt alle regler efter de har fået kontrakten og bygger helt i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Efterfølgende har Venstre og Socialdemokraterne været ude på de sociale medier og tilkendegive at de ikke kan lide byggeriet og ønsker noget andet.

Politisk smagsdommere.

Alt er smag og behag og når et byggeri er opført ændres det sjældent. Men lad os lige stoppe op og se på de vilkår Dragørs politiske flertal byder byens erhvervsdrivende. Først siger man tillykke med kontrakten, udstikker rammer for byggeriet, og når så de overholder disse stopper de tre partier, Venstre, Socialdemokraterne og DF byggesagsbehandlingen på grund af politisk smagsdommere. En helt urimelig adfærd der både stopper alt udvikling, koster de erhvervsdrivende penge og i værste fald medfører der ingen udvikling kommer. Flere gange har sagen været behandlet politisk, senest i sidste uge på Kommunalbestyrelsens møde. Konservative stillede forslaget om at byggesagsbehandlingen fortsætter da de erhvervsdrivende er i god tro og overholdt alle regler, er indstillet på at finde gode løsninger og kun vil Dragør det bedste. Men det nød ikke fremme og resultatet er nu, at de erhvervsdrivende skal indfri nogle politiske krav til deres byggeri, som ingen ved hvad er.

Venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Konservative, Dragør Kommunalbestyrelse.