Hotel skal bygges i havnen ?

I sidste uges møde i By, Plan og Erhvervsudvalget behandlede udvalget en sag om etablering af et flydende hotel i havnen, omtalt som Flotel. Helt grundlæggende er der er ingen politikere der er imod flere overnatningspladser i byen. Men vi skal tænke os godt om, og det er desværre ikke tilfældet i denne sag, hvor et flertal bestående af Socialdemokraterne, Liste T, LA og DF, besluttede at etablere et flydende hotel i den nye havn. Endvidere besluttede de, at der skal udskrives en arkitektkonkurrence.

Hvorfor er det et problem?

At placere et flydende hotel ved Sandtangen i den nye havn har flere udfordringer der peger på, at det er dårlig beslutning der er taget. 1) det flydende hotel placeres på et sted hvor der kun er 30-50 cm vand, 2) det vil ødelægge de rekreative arealer ved legepladsen, sandtange, Bådelaugets klubhus mv, 3) det vil i høj grad ødelægge udsigtslinjerne fra byen over sundet og omvendt. Ud over dette er beslutningen omkostningstung, da en arkitektkonkurrence vil være dyr. Endelig er der ingen garanti for, at en fremtidig bygherre ønsker at bygge det som vinderforslaget er.

Liste T bryder med deres principper og Socialdemokraterne med budgettet

Liste T har gennem tiderne kritiseret andre, når der har været udviklingsforslag på havnen. Nu stemmer Liste T for et hotelbyggeri på havnen. Det kan undre, men omvendt har vi de seneste måneder set flere pudsige afstemninger fra Liste T. Dels ønskede de en 12 meter høj Tennishal midt i folks baghaver, og senest var de positivt stemt for at badehotellet ligeledes kunne bygge i højden til stor gene for naboerne. Gudskelov ændrede de holdning vedr. denne sag i sidste øjeblik. Endnu mere pudsigt er det, at Liste T er klar til at bruge penge på en arkitektkonkurrence sammen med Socialdemokraterne og på TV Lorrys hjemmeside fortæller Liste T ” Vi stemmer kun for, fordi vi er imod”.

Socialdemokraterne har stemt for etablering af Flotellet og har uden budgetmæssig aftale med sine budgetforligspartnere valgt at acceptere, at der anvendes skattekroner på en arkitektkonkurrence.

Dem der har stemt for, har sagt ja til et Flotel der skal flyde, men det kommer alene til at ligge på små 50 cm vand og det kommer næppe til at flyde meget, men blot være et fast hus der kommer til at ligge på en betonklods, lagt fast på bunden af havnen. Socialdemokraterne har på facebook udtalt ”vanddybden har ingen indflydelse for et hotel”.

Hvad vil Konservative

Konservative er helt indstillet på at skaffe flere overnatningssteder i byen. Derfor havde vi – sammen med Venstre – et selvstændigt forslag om badehotellets udvidelsesmuligheder der kunne etableres uden gener for naboer. Flotellet foreslog vi at placere i den gamle færgehavn. Det giver nogle klare fordele. 1) der er masser af vand og masser af plads, 2) det vil ikke give udkigs scener for byen, 3) tilkørselsforhold er i orden. Desværre var det kun Konservative og Venstre der stemte for.

Med et bredt flertal for at bygge et hotel i den nye havn påbegyndes en planproces der skal i høring hos borgerne og det bliver interessant at følge debatten.

Venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Jerrik Walløe
Den Konservative byrådsgruppe