Konservativ afstemning på flygtningeområdet

Debatten har været stor om flygtningeområdet. De senere uger har debatten været om hvilke løsninger Dragør kommune skal vælge i forhold til at sikre de midlertidige boligplacering som vi er forpligtet til ifølge lovgivningen.

Hvad har Konservative foreslået tidligere?
Konservative har i de mange politiske behandlinger, der har været om boligplaceringer, fremsat flere forslag. Først og fremmest har vi meldt klart ud, at vi ønsker boligplacering i pavilloner. Ud over dette har vi stillet forslag om at lægge pres på regeringen, for at der dispenseres fra gældende lovgivning, således at vi kan opstille pavilloner på nogle af kommunens grunde i landzone. Der har været flertal for disse forslag, men desværre har den tidligere S-regering ikke ønsket at imødekommes vores ønsker. Ud over boligplaceringer er vores politiske holdning, at vi som kommune skal tage godt imod de flygtninge, der skal bo i Dragør i 3 år, men at vi ikke skal have et højere serviceniveau for flygtninge end loven tilsiger, når serviceniveauet generelt er presset i Dragør på grund af udligning og statsligt udgiftsloft. Det er for os ansvarlig politik, at når vi må prioritere på alle andre velfærds- og serviceområder, skal vi også på dette område. Vi vil ikke være med til at forringe tilbud over for borgere, der gennem årene har bidraget til samfundet, og så hæve kvaliteten i de kommunale ydelser for flygtninge.

Forvirring og nu klarhed
I oktober måned kom et forslag fra Liste T, at hvis der på et tidspunkt lejes boliger, skal det være med så kort opsigelsesvarsel som muligt. Det blev stemt hjem, også med Konservative stemmer, da vi havde den forståelse, at et bredt flertal, sammen med Konservative, foretrak pavilloner.

For at skabe klarhed over beslutningsgrundlaget har Konservative sammen med Socialdemokraterne, DF, Venstre, Liberal Alliance på ekstra ordinært møde i torsdags slået fast, 1) at boligplacering sker i pavilloner, 2) at vi beder regeringen om at få lov til også at placere pavillon i landzone, 3) at den bevilgede pavillon til fælles lokaler konverteres til boliger og 4) at pavillon løsninger generelt undersøges.

Disse beslutninger er vi naturligvis meget tilfredse med, at 10 mandater i kommunalbestyrelsen er enige i, da det er helt i overensstemmelse med tidligere fremsatte Konservative forslag.

Jerrik Walløe og Kenneth Gøtterup
Medlemmer af Kommunalbestyrelsen