Budgettale 2018-2021

Konservatives budgettale ved budgetvedtagelsen 2018-2021, den 5. oktober 2018

Af Kenneth Gøtterup

Den årlige budgetvedtagelse er altid noget særligt. Vi sætter retningen for det kommende år og som politikere står vi på mål for vores beslutninger. I et valgår er der altid lidt ekstra spænding om budgetvedtagelsen og hårdt slående argumenter kan komme i spil.

For leden læste vi i Amager Bladet en overskrift ”Neddæmpet budgetforlig i Dragør”. Jeg syntes nu ikke det er neddæmpet. Men et ansvarligt og driftssikkert budget og det vil jeg komme ind på om lidt.

I Dragør er vi lige som alle kommuner i landet styret af regeringens serviceramme og anlægsloft. Nogle kedelige termer der kan være vanskeligt at forklare, så det bliver interessant for borgerne. Men uanset om man vil det eller ej, er vi styret af, hvor mange penge vi må bruge og i Dragør har vi, som andre kommuner, brugt alle de midler vi må på service til borgerne. Så vil vi udvide på nogle områder skal vi lave besparelser på andre.

Derfor er der en meget vigtig politisk opgave i at have fokus på effektivisering, på at arbejde smartere, omlægge vores arbejdsgange og lignende. Alt sammen med fokus på, at frigive ekstra midler til bedre service for borgerne. Kreativitet for dette kan knibe i kommunalbestyrelsen. Og særligt må vi også konstatere i et valgår, at bl.a. de socialdemokratiske kandidater påberåber sig, at vi skal bruge flere penge til bedre service på nogle områder, men samtidig taler meget lavt, når man skal lytte efter, hvor de syntes man skal spare.

Vi har sammen med vores faste samarbejdspartnere, Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti blevet enig om budgettet. Et godt tværpolitisk budget, hvor fire meget forskellige partier har skulle give og tage for at få enderne til at nå sammen: Tak til jer for et godt og konstruktivt forhandlingsforløb, også på de møder, hvor enderne ikke nødvendigvis var så lette at få til at nå sammen.

Gennem en stærk Konservativ tilgang til vores budget i de foregående år, har vi i år høstet frugterne og har kun skulle spare et mindre beløb på ca 4 millioner. Disse besparelser, finder vi ved dels omlægninger internt i kommunen og tilpasninger til det faktiske forbrug på en række områder, som fx brændstof til buskørsel, afregning med Tårnby kommune på beskæftigelsesområdet, vi tilpasser vores IT aftaler, laver en mindre besparelse på administrationen og en besparelse på integrationsarbejdet for flygtninge

Børn, Fritids- og Kulturområdet

Igen i år sikrer vi at der ikke sker nogle besparelser på børne og ungeområdet. I stedet har vi sikret de ekstra midler til klasser med særlige udfordringer, de nødvendige midler til etablering af 3 selvstændige skoler og vi fastholder processen om at få undersøgt, hvordan det 9. spor i skolerne kan etableres. Endvidere er vi meget tilfredse med, at der mellem forligspartierne er enighed om, at vi skal værne om vores kulturelle arrangementer i Dragør, samt udviklingen af det frivillige liv. I det hele taget er Børn, Fritids- og Kulturområdet opprioriteret i kommunen.

Det tekniske område

Et væsentligt tema for os har været, at skabe en bedre sammenhæng mellem havnen og vej og gartnerafdelingen i forhold til løsning af vores håndværksmæssige opgaver. Et meget vigtigt fokusområde for Konservative er, at bevare vores meget dygtige vej og gartnerafdeling og derfor har vi fået indarbejdet, at vi skal se på, hvordan vi sammen med dem eventuel kan varetage flere af de opgaver, der i dag løses af andre.
I 2018 er vi i gang med den største anlægsopgave i mange år i Dragør, nemlig at bygge svømmehallen. Dette byggeri lægger beslag på hele vores anlægsbudget. Konservative er meget tilfredse med, at det er indskrevet i budgetaftalen, at vi allerede i starten af 2018 udarbejder en ny prioritering for Dragørs kommunes anlægsbudget fra 2019. Vi har brug for at få revurderet hele vores indsats på vedligehold af kommunale bygninger, udbedringer af vores veje og eventuelle nyinvesteringer.

Ældreområdet

På ældreområdet har vi det seneste år arbejdet med velfærdsteknologiske løsninger. Velfærdsteknologi kan være stor gavn for både borgerne, men også for smartere forretningsgange for medarbejderne. Vi har haft stor succes med nogle af de projektet vi har sat i gang. De midler vi kan frigive, ved at arbejde smartere, er vi meget glade for, at der er enighed med Konservative om, at bibeholde på ældreområdet. Vi arbejder derfor smartere, men beholder effektivisering på området til bedre service for borgerne. I mange andre kommuner ville man måske have lavet en reel besparelse, men for os er det vigtigt at bibeholde velfærden.

Emner der ikke blev til noget

Selvom der er gode konservative fingeraftryk i budgettet, er der desværre også forhold, der ikke er medtaget og der ikke kunne opnås enighed om. Det ene er Konservatives ønske om at nedsætte skatten. Vi har en stor kassebeholdning og vi er styret af regeringens service og anlægsloft for, hvor meget vi kan bruge. Kommunen skal ikke unødigt spare op af borgernes penge. Kræver vi for mange penge ind i skatter, er det helt rimeligt, at vi nedsætter skatten så snart det kan lade sig gøre. Vi må konstatere, at der ikke er fælles stemning for dette mellem forligspartierne, og så længe Konservative er afhængige af andre partier for at få et flertal, er det ikke lykkedes at få skatten sat ned i denne omgang. Derfor er det så meget vigtigere at huske på, at vi tidligere på året fik nedsat grundskylden, da vi på et enkelt møde havde flertal med de øvrige borgerlige partier, idet Liste T´s Jens Passarge ikke deltog i et møde og Venstre kunne stille med en suppleant.

Et andet område vi gerne ville have indført, er White Water Park. Et kunstigt vandområde hvor paddle surfing kunne udføres i bølger. Et tiltag der ville kræve ca 1 million for kommunen, men som i høj grad kunne sætte Dragør på Danmarkskortet i forhold til nytænkning, turisme, tiltrække nye borgere og til stor gavn for bl.a. ungdommen. Vi håber vi efter valget kan få et flertal for både skattenedsættelser og iværksættelse af nye tiltag.

Afslutningsvis vil vi gerne fra Konservative sige en stor tak til forvaltningens medarbejdere for en god servicering under budgetforhandlingerne og en tak til HMU for at udfordre os på vores politiske tilgange og pege på nye behov i Dragør.