Pressemeddelelse fra Den Konservative Vælgerforening i Dragør

Den 25.11.2017 kl. 17.45 meddelte Socialdemokraterne i Dragør at de havde indgået en aftale med Venstre om, at de sammen med Dansk Folkeparti peger på Venstres Borgmesterkandidat i perioden 2018-2021.

Borgerne i Dragør har afgivet deres stemme med et tydeligt signal om, at der ønskes en fornyelse i Dragør politiske arbejde, bl.a. med en højere grad af borgerinvolvering og en bredere konstituering. Herunder også en fornyelse af bl.a. Dragørs skolepolitik. Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har klart tilkendegivet, at de ikke ønsker yderligere borgerinvolvering, eller fornyelse i det politiske samarbejde og ønsker et smalt samarbejde.

Socialdemokraterne tilkendegav ellers længe i forhandlingsforløbet, at de var enige med Konservative i behovet for fornyelse, en bred konstituering, hvor alle partiers mærkesager var repræsenteret og deltog samme dag i et konstruktivt møde mellem Konservative og den Tværpolitiske Liste, for at afsøge et meget bredt samarbejde mellem alle partier i kommunalbestyrelsen. 45 minutter efter mødets afslutning, indgik Socialdemokraterne aftalen med Venstre og Dansk Folkeparti.

Konservative har påtaget sig et ansvar de seneste fire år og vedgået sig arv og gæld fra socialdemokraterne og Venstres politik fra 2010-2013 og arbejdet loyalt for det fælles samarbejde. Vi ønsker en langt bredere konstituering med øget borgerinvolvering, en fornyelse af de politiske indsatser i Dragør, hvilket ikke kunne imødekommes.

Gruppeformand Kenneth Gøtterup udtaler: ”Tonen mellem alle partier har været god i forhandlingsforløbet. Når forhandlingerne har trukket ud, er det fordi Konservative fra start kunne se, at de øvrige partier, blot ønskede at lukke sig om sig selv, frasige sig borgerinddragelse, og ønskede ikke selvransagelse i hverken politisk indhold eller samarbejde. Derfor har vi arbejdet hårdt for at få brudt denne tilgang til Dragørs fremtid og forsøgt at samle en bred samarbejdsaftale. Da Venstre valgte at sælge ud af alle borgerlige mærkesager og hverken Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, ønskede nogen former for fornyelse, vælger vi at stå uden for aftalen. Vi vil i de kommende fire år, føre en konstruktiv oppositionspolitik, hvor vi som det eneste parti i kommunalbestyrelsen repræsentere de borgerlige vælgere og deres politik. Det ansvar tager vi alvorligt”

Formand for vælgerforeningen Kurt Christensen udtaler: ”Vælgerforeningen har fra valgresultatet blev offentliggjort bedt vores forhandlere om at arbejde for en bred aftale med øget borgerinvolvering, fornyelse i politikken og med flest mulige Konservative mærkesager. Da Venstre har valgt at love at føre 100% socialdemokratisk politik for borgmesterposten, har bestyrelsen klart tilkendegivet, at vi har en forpligtigelse til at arbejde for de borgerlige vælgere, såvel Konservatives egne, men også øvrige borgerlige vælgere der nu svigtes.”

Kontaktoplysninger: Kenneth Gøtterup, tlf. 30101082. Kurt Christensen 26882900