Sundhedspolitisk konference

Det Konservative Folkeparti ønsker at nedlægge Regionerne i Danmark, da vi ikke ønsker et politisk organ, der både bestiller, udfører og evaluerer de ydelser, som de danske sygehuse/hospitaler leverer.

Kære medlem

Københavns Konservative Vælgerforening og Storkredsen inviterer medlemmer af vælgerforeningerne på Sjælland, eksperter og vores politikere til en sundhedspolitisk konference, hvor vi vil udforske og udfordre fremtidens sundhedspolitik.

Tid: 14. marts 2015 – kl. 09.30 – 15.00
Sted: Metropol, Tagensvej 86, 2200 Kbh N
Tilmelding sendes senest den 11. marts 2015 til Line Ervolder: ervol@ofir.dk 

Det Konservative Folkeparti ønsker at nedlægge Regionerne i Danmark, da vi ikke ønsker et politisk organ, der både bestiller, udfører og evaluerer de ydelser, som de danske sygehuse/hospitaler leverer.

Endvidere har regionerne ikke løst opgaven tilfredsstillende. Trods stigende produktivitet i sundhedssektoren har vi stadigvæk lange ventetider på akutmodtagelserne, kræftbehandling og problemer med overbelægning. De sociale medier flyder over med historier om uværdig pleje og behandlingsforløb, eller indlæggelser med en alt for høj fejlmargen.

Københavns Konservative Vælgerforening og Storkredsen inviterer til debat om

  • Er der en anden måde at løse opgaven på, og har vores parti svaret på dette?
  • Har vi et kvalificeret bud på, hvordan vi indretter sygehussektoren, uden regionerne?