Om Trine Hansen

Mit navn er Trine Hansen.

Jeg er 47 år, gift og har 2 døtre på hhv. 9 og 19 år.

For godt og vel 4 ½ år tid siden flyttede min familie og jeg til en af Dragør Kommunes dejlige områder, nemlig Søvang.

Jeg kan lide at være, hvor der er mange mennesker, hvorfor jeg arbejdsmæssig gennem cirka 14 år har fungeret som indkøber. Efterfølgende har jeg fungeret som personalekonsulent og senest er jeg nu i Erhvervs- og Byggestyrelsen som sekretariatsmedarbejder.

Min primære opgave hos Erhvervs- og Byggestyrelsen er at være sagsbehandler på kontrolrapporter i forbindelse med huseftersyn. Derudover er der 4 chefer, der skal holdes styr på, ligesom jeg har 55 kolleger i afdelingen, der har alverdens spørgsmål, som skal besvares.

Politisk har jeg været medlem af partiet siden 1998, hvor jeg har bestridt en række tillidshverv. I øjeblikket sidder jeg i Skatteankenævn Frederiksberg, samt i Politiklagenævnet for København og Bornholm.

Organisatorisk har jeg været aktiv, både da vi boede i Københavns kommune, hvor jeg var koordinator i en baggrundsgruppe og da vi kom til Dragør, hvor jeg har været kasserer i vælgerforeningens bestyrelse.

Ved sidste Kommunalvalg var jeg opstillet for De Konservative i Dragør kommune, men jeg kom desværre lige præcis ikke ind i varmen. Jeg prøver derfor igen, da jeg fortsat har stor lyst, nysgerrighed og interesse for at være med til at bidrage til Dragør kommunes udvikling.

Hvad kan jeg tilføre Dragør Kommune:

Overordnet vil jeg gerne være med til at udvikle Dragør Kommune til at være om muligt et endnu bedre sted at bo.

Vi er nået langt indenfor mange områder her i Dragør kommune, men vi kan ikke tillade os at sætte os tilbage i stolen og lade tingene udvikle sig. Derfor er det nødvendigt, at vi er opmærksomme på vores kommunes udvikling. Min opmærksomhed er især rettet mod tre områder, som er henholdsvis skole og fritid, offentlig transport samt social- og sundhedsområdet.

Nogle af mine mærkesager indenfor disse tre områder er bl.a.:

Skole og fritid

  • Vi har nogen af landets bedste elever, men de lokale- og undervisningsmæssige forhold er ikke tidssvarende. Det er derfor af stor nødvendighed, at skolerne får et kvalitetsløft.
  • Det er vigtigt at vores børn får en helhedsoplevelse i deres udvikling. Det er derfor nødvendigt, at der er en høj grad af samarbejde mellem børnehave, skole og fritidshjem.
  • De fysiske rammer omkring fritidsaktiviteter, i form af sportsfaciliteter, biblioteker og mødesteder skal være i en kvalitet, hvor børn og unge har lyst til at udfolde sig og få positive oplevelser.

Offentlig transport

  • Bedre offentlig transport rundt i kommunen. Bl.a. i omlægning af de nuværende buslinier, herunder især linie 350S så den også kommer gennem Søvang.
  • Cirkelbusser mellem Lufthavens metrostation og Vestamager metrostation.
  • Hvis ikke den offentlige transport gennem Dragør kommune bliver forbedret, så som minimum at der lægges pres på henholdsvis Tårnby og Københavns kommuner for at forbedre parkeringsforholdene omkring metrostationerne.

Social- og sundhedsområdet

  • Det er vigtigt at ældre kan blive i kendte omgivelser, hvorfor det er af største vigtighed, at vi kan stille ældreboliger, hjemmepleje og aktiviteter til rådighed, således at det ikke er nødvendigt at tage udenfor kommunens grænser for at få disse behov opfyldt.
  • Vi er en lille kommune, hvor vi har en høj grad af nærvær. Det er vigtigt at vi kan udfolde dette nærvær i trygge og behagelige rammer. Det er derfor vigtigt for os, at der fortsat støttes op omkring Wiedergårdens aktivitetshus.

Med venlig hilsen

Trine Hansen