Udvikling af kultur og boligområder

Kulturen i Dragør går på to ben: Dels museum Amager, der med dygtige professionelle og mange frivillige leverer en meget kvalificeret museumsformidling til mange tusinde besøgende om året. Det andet ben, eller måske mere præcist et væld af små ben, er de mange frivillige organisationer, der hvert eneste år levere mange gode arrangementer til byen. Men Dragør kan mere end dette.

Kulturhuset på havnen

Konservative vil skabe et kulturhus og velkomstcenter på havnen. Når det nuværende skibsvært flytter, ønsker vi at bevare grunden på kommunale hænder. Vi har gennem samarbejde med lokale aktører i Gilleleje fulgt udviklingen af Gilleleje kulturhavn. Her er forskellige kulturelle tilbud som fx bibliotek, biograf, musik, udstillingsrum, scener, cafe og andet samlet i et hus på havnen. Hvor der tidligere kom 1200 besøgende om ugen på et nu nedlagt biblioteket, kommer der i dag 1000 besøgende om dagen i biblioteket i kulturhuset.

I Dragør ser vi samme muligheder. Vi er alle glade for havnen og vi ønsker at binde byen og havnen sammen. Pladsen ved Lodstårnet kan vi anvende til mange arrangementer over hele sommeren. Ved et kulturhus hvor vi kan samle fx havnekontor, turistformidling, foreningslokaler, musiske arrangementer og måske en biograf og bibliotek over tid, kunne blive vores fælles samlingspunkt.

Lad os skabe det sammen

Vi har ikke den færdige opskrift på indholdet i huset, eller hvordan det skal se ud og indpasses på havnen. Vi forestiller os en proces, hvor de mange aktører og interessegrupper i Dragør kan være med til at formen huset. Det skal være byens fælles forsamlingshus med fokus på kultur, formidling, og arrangementer. Et sted vi mødes for at opleve, lade os inspirere og skabe glæde. En proces for udvikling af dette kan ske hurtigt. I en kommende konstitueringsaftale kan det indskrives som en politisk aftale. Første halvår af 2018 bruges til at definere huset, udvikle ideerne og andet halvår søges fonde, finansiering og politisk behandling, hvorefter huset etableres.

Boligudvikling

Flere partier har travlt med at fortælle, at de løser alle boligmæssige udfordringer ved at bygge nogle få nye almene boliger. I dag har vi en blandet boligmasse med knap 18 % almene boliger i Dragør og resten ejer eller andelsboliger. Konservative ønsker fokus på to typer boligudvikling. Først og fremmest vil vi gerne bygge et mindre antal almene ungdomsboliger til Dragørs unge, der så vil forblive i byen. Det kunne ske i samarbejde med et af de to boligselskaber.

På de kommunale grunde, der har en høj ejendomsværdi for kommunen – bl.a. Engvej og Hvidttørnen – er det vores holdning, at vi skal bygge et antal ældreegnede ejerboliger. Ved at bygge dette får ældre i nuværende villaer en mulighed for en god boligordning, og deres villaer kan sælges til nye børnefamilier og skatteborgere i Dragør. På denne måde skaber vi et godt flow i vores boliger i Dragør.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Jerrik Walløe
Den Konservative Byrådsgruppe