Hvor må man bygge i Dragør kommune?

Dragør har på mange måder en velfungerende boligstruktur med en blanding af almene boliger og ejerboliger. Konservatives boligpolitiske mål er at der skal bygges flere ungdomsboliger, og flere boliger til ældre som ikke længere har brug for et stort familiehus med have der skal passes, og dertil vil der om 6-7 år være behov for mere plads i tilknytning til Enggården Omsorgscenter.

Men vi har en stor udfordring; for der er umiddelbart kun tre steder tilbage som kan bruges til ovenstående pladsbehov: Engvejsarealet (tennisbanerne og de tidligere fodboldbaner), et lille areal ved Hvidtjørnen, og en mindre grund i Rødtjørnen.
Ellers er der kun muligheden at købe og nedrive ældre villaer og etablere nye bebyggelser, samt udstykning af store parceller til parceller på mindst 600 m2 der hvor det er muligt. Altså en byfortætning. Men dette er ikke noget vi kan satse på som kommune.

”Hvorfor kan man ikke bare bygge på nogle marker udenfor byen, ligesom man gør i Jylland?”

I udgangspunktet kræves der ifølge Planloven ”kun” en ny lokalplan for at ændre ejendomme (markerne) fra Landzone til Byzone, men så enkelt er det desværre ikke.
Dragør har den helt specielle situation at vi fra øst er begrænset af kystfredningsbestemmelserne, og fra vest er vi i alle de resterende ”udenoms-arealer” ramt af Planlovens bestemmelser om støjrestriktioner. Vi i Konservative arbejder målrettet på at der skal ske en lempelse af støjrestriktionerne i de områder som er længst væk lufthavnen, hvor den daglige støj er kommet under det støjfølsomme niveau med en god margin. Men uanset hvordan vi end vender og drejer det, så er det et projekt som er op ad bakke, og som vil tage mange år at få gennemført.

Lige nu venter vi på hvad lufthavnen vil ansøge staten om at gennemføre, samt en ny støjkortlægning i 2018. Først derefter kan vi komme videre med vores ansøgninger til Erhvervs- og Byggestyrelsen om revision af ”Fingerplanen” hvori støjrestriktionsområderne indgår.

Konservative ønsker for Dragør at vi så vidt det er muligt bevarer og udvikler vores grønne og rekreative områder, og at enhver byudvikling skal gøres med omtanke, i harmoni med det byggeri der allerede findes i kvartererne.

Med venlig hilsen,

Uffe Jacobsen
Kandidat for Konservative