God sommer

Museum Amager

Det har været vigtigt for os, at Museum Amager har gode vilkår fremadrettet. Vi skal være stolte af vores museum og det store arbejde der bliver ydet af både frivillige og personale En indsats der formidler Amagers historie og som er med til at sætte Dragør på landkortet. BFKU igangsatte en proces tidligere på året om, at bestyrelsen skal styrkes og ændres så de bedre opfylder kravene fra kulturstyrelsen. Der er i samarbejde med museet nedsat en midlertidig gruppe der skal lede processen med forandring af bestyrelsen og jeg ser frem til samarbejdet med museet.

Ny ledelsesstruktur på skoleområdet

Som tidligere beskrevet har vi ønsket at styrke skoleledelsen på skolerne i Dragør. En styrkelse der er påkrævet, da folkeskolereformen stiller nye krav. Uanset vores holdninger til skolereformen skal den implementeres, og det er tydeligt at kravene til ledelse er forandret, hvis vi skal tilgodese såvel personalets behov som børnenes. Derfor har vi besluttet, at tilføre ekstra midler til ledelse af skolerne, og har lagt vægt på, at der dels etableres en ledelse der sikrer den faglige udvikling og kvalitet i undervisningen. Der vil være afdelingsledelse på hver af de faser der er på skolerne. Vi sikrer øget administrative kompetencer så skolelederen får frigivet ressourcer til at lede og endelig har vi lagt vægt på, at SFO lederen indgår som en reel del af skoleledelsen.

Som udvalgsformand for BFKU er jeg glad for, at vi både har fået truffet beslutninger om organisering af undervisning som forældre, børn og personale er tilfredse med og nu supplere med styrket ledelse. Nu kan der komme ro om skolereformen og skolerne i Dragør og jeg vil gøre mit til, at vi i de kommende år får den nødvendige ro, så personale og børn kan få en stabil og god hverdag igen, efter mange års turbulent periode. En sag jeg lovede ved valget og som altid vil have mit fokus.

Udearealer?

Vi har nyligt indviet St. Magleby skoles nye tilbygning. Jeg var modstander af skolereformen i sidste periode, da jeg ikke kunne se ideen i at lukke en skole. Det står jeg ved og der har ej heller været en besparelse. Men når beslutningen var truffet, vil jeg gerne rose det nye byggeri. Resultatet skyldes ikke mindst personalet og børnenes input til, hvilke arealer der er brug for. Stort tillykke med jeres nye lokaler som er rigtige dejlige.

Skolereformen vedtaget i sidste periode af A, Venstre og DF har dog stadig hængepartier vi skal have løst. Det er bl.a. forbedring af udearealerne som vi skal have budgetlagt. Der er udarbejdet en flot helhedsplan, hvor vi kan vælge mellem forskellige løsninger. Det er en prioritering der står højt på listen hos mig og som haster. Samme prioritering gør sig gældende for forbedring af legepladserne i institutionerne. Jeg håber vi finder gode løsninger ved budgetforhandlingerne.

Budgettet 2016

Over sommerferien er vi i gang med at forberede Konservatives bud på et kommende budget. Tak til de mange der har deltaget på kommunens budgetmøder og givet mange bud fra foreningerne og borgergrupper med ideer til både forbedringer og besparelser. Jeg lytter og tager det med i vores drøftelser.

Her på falderebet skal der fra min side lyde en stor tak til alle medlemmerne i BFKU – Allan, Ole, Birger, Helle, Annette, Ebbe – for altid konstruktiv dialog om de mange svære emner vi drøfter.

God sommer til alle.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Formand for Børne, Fritids og Kulturudvalget