Opkøb af boliger, pavillioner eller noget helt tredje

Vores udgangspunkt er at vi skal tage ordentlig i mod dem der kommer til landet, men generelt bør flygtningeproblemer løses tæt ved hjemlandet.

I de seneste uger har der både i Dragør og på landsplan været meget debat om, hvordan kommunerne løser udfordringerne med at finde midlertidige boliger til flygtningene som ankommer til Danmark. Vi vil I dette indlæg forklare hvordan Konservative ser på sagen og den indsats vi har.

Fra Konservativ side skal der ikke være tvivl om, at vi ønsker at tage godt imod dem der skal bo i Dragør. Derfor skal der også lyde en stor tak til Venligboerne som yder et fantastisk supplement til kommunens integrationsindsats.

Kommunen skal ikke være ejendomsinvestor

I forhold til boliger skal vi skaffe midlertidige boliger og her er det vigtigt for os, at vi har et fokus på dels ansvarlig og ordentlig boligplacering og dels kommunens økonomi, så vi ikke bruger unødige midler på dette. Derfor er leje af huse, værelser og etablering af pavilloner den vej vi vil gå. Køb af ejerboliger er ikke vores politik. VI ønsker ikke køb af boliger, idet der i høj grad er tale om en øget og massiv gældsætning. At der er risiko for at kommunen taber penge på ejendomsinvesteringen og at det ikke er en kommunal opgave at være ejendomsinvestor. Mens vi løser problemerne ordentligt og redeligt i Dragør forsøger vi at påvirke landspolitikken til at sikre en mere ansvarlig landspolitisk løsning.

Regeringen bør tage et ansvar

Som i mange andre sammenhænge fratager man enten kommunerne deres lokale selvstyre eller også lægger man opgaver ud der reelt bør løses på landsplan. I denne sag beder man kommunerne løse boligproblematikkerne velvidende, at det presser alle kommuners boligpolitik. Med den situation der er rundt om i verden og et forventet stigende antal flygtninge og uroligheder i verden, bør boligplaceringer løses på statslig plan ved etablering af midlertidige boliger og ikke udlægges til kommunerne. Vi syntes at regeringen i høj grad fralægger sig deres ansvar over for kommunerne.

Den generelle flygtningepolitik

Vores udgangspunkt er at vi skal tage ordentlig i mod dem der kommer til landet, vi skal sikre et godt samspil og have et ordentlig politik i kommunerne for dette.

Men generelt bør vi tage det alvorligt som samfund og land at der er store uroligheder i verden og om alle flygtninge problemer skal løses ved modtagelse i landet. Hvordan kan vi sikre en bedre støtte i nærområderne fx. i form af flygtningelejre som vi på tværs af landende støtter. Med et stigende antal flygtninge kan det ikke løses alene i de enkelte lande.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Jerrik Walløe

Den Konservative byrådsgruppe