Tre forskellige men vigtige sager

På seneste kommunalbestyrelsesmøder og udvalgsmøder har der været forskellige sager, som alle har stor betydning for en lang række borgere. Sagerne bærer også præg af partiernes forskellige holdninger.

Tennis hal i villakvarteret

Gennem årene har et bredt flertal i kommunalbestyrelsen, undtagen Konservative og Liberal Alliance, give tilladelse til flere tennisbaner på Engvej. Konservative har sagt nej. Ikke fordi vi ikke ønsker flere baner til tennis, men fordi vi mener at de bør etableres ved Hollænderhallen, hvor vi er godt i gang med at udvikle idrætsområdet og fordi vi som kommune kan skabe en bedre anvendelse af arealet ved Engvej. Senest har Tennisklubben frasagt sig etableringen af to ekstra udendørs baner, men har i stedet ønsket at etablere en stor hal. Socialdemokraterne, Venstre, DF, Liste T og løsgængeren Svend Mathiasen har givet tilladelse til opførelse af en hal på 32×34 m og 11 m høj hal. Hallen placeres klods op af villahaverne og vil give både forringelse af ejendomsværdier og store gener for beboerne.

Der skal udarbejdes ny lokalplan for området der nu kommer i høring og alle borgere har mulighed for at give deres mening til kende. Efter vores mening vil en hal ligge langt bedre på en af kommunens grunde ved Hollænderhallen, hvor den kan etableres uden gener for husejerne. Vi mener ikke at der skal bygges store og massive haller, midt i et villakvarter.

Arealet på Engvej ønsker vi fortsat at anvende til lavt blandet boligbyggeri. Ydermere skal vi huske på, at der er en stor sandsynlighed for at kommunen over ganske få år kommer til at mangle plejeboliger. Da Enggården ikke kan udvides på deres nuværende matrikel vil det være relevant at se på om der er kommunale grunde i nærheden, hvor et mindre antal plejeboliger kan etableres. Og her vil noget af arealet hvor Tennisklubben ligger være anvendelig. At placere plejeboliger i nærhed af hinanden giver den bedste ressouceudnyttelse og dermed bedste kvalitet og service over for de ældre.

Flere midler til flygtninge

Siden etableringen af midlertidige boliger til flygtninge har den politiske diskussion blandt handlet om serviceniveau. Flere partier har ønsket at etablere og bruge penge på fælles arealer til flygtninge, med argumenter om, at når man bebor en et værelses lejlighed/bolig har man krav på fælles arealer, samt at det vil fremme integrationen.

På sidste kommunalbestyrelses møde besluttede Socialdemokraterne sammen med Liste T og løsgængeren at anvende kr. 500.000,- til etablering af et fælles lokale til flygtninge ved Hollænderhallen. Dette uagtet at flygtningene i forvejen har fået stillet Krudthuset til rådighed en aften om ugen.

Konservative er af den opfattelse, at vi skal etablere ordentlige midlertidige boliger. Vi skal give et ordentligt integrationsprogram, vi skal understøtte det frivillige arbejde med flygtninge og tage godt og venligt imod dem. Men vi skal ikke øge de kommunale udgifter og yde mere end loven tilsiger, når vi er i en tid, hvor vi skærer på alle andre poster inden for velfærdsområdet. Det er ganske enkelt ikke rimeligt over for alle i Dragør. At Socialdemokraterne stemmer øget udgiftsniveau til flygtninge kom alligevel som en overraskelse, da de ekstra udgifter på kr. 500.000,- ikke indgår i det budgetforlig Socialdemokraterne har været med til at stemme for og haft direkte indflydelse. Alledere inden budgettet er implementeret bruges der altså løs af midler der ikke er bevilget.

Havnens udvikling

Glædeligt er det, at der var bred enighed om at fortsætte havnens udvikling og undersøge mulighederne for etableringen af et flotel på havnen og etablering af et havnebad som er et Konservativt forslag. Vi har brug for denne udvikling på havnen og fortsætter den havneplan som er vedtaget. Konservative havde gerne set, at vi også fik undersøgt mulighederne for etablering af et mindre antal husbåde. Det kunne desværre ikke danne flertal, da kun Konservative, Venstre og Liberal Alliance går ind for dette.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Jerrik Walløe
Den Konservative byrådsgruppe