Den landspolitiske ideologi udfoldes

På kommunalbestyrelsens møde i torsdags havde Socialdemokraterne to forslag på dagsorden. Det ene forslag var at der på to grunde i Rødtjørnen skal bygges flere almene boliger og det andet at der på en del af Engvejsarealet (den gamle opvisningsbane) skal bygges et mindre antal almene boliger.

Socialdemokraterne skipper flertalssamarbejdet

De fire landspolitiske partier Konservative, Venstre, DF og Socialdemokraterne har gennem nogle måneder drøftet en boligaftale på de sidste byggegrunde kommunen ejer. Alle har for så vidt et ønske om et bredt forlig, der indeholder boligtyper vi savner, og som efterspørges af borgerne, men vi er blot ikke nået endelig til enighed, og A prioriterer nu hastighed for en enkelt byggegrund over muligheden for et bredt flertal. Liste T har heftigt presset Socialdemokraterne for at A ikke ville bygge almene boliger på Vierdiget.

De borgerlige partier gik imod

På kommunalbestyrelsens møde gik vi imod forslagene og stillede ændringsforslag om at der ikke påbegyndes beslutningssager vedr. byggeri på vores grunde, før end vi dels har fået belyst mulige salgsindtægter, den forøgede udgift til flygtninge som deres forslag vil medføre og ikke mindst, behovet for daginstitutions og skolepladser hvis man udbygger som Socialdemokraterne/liste T ønsker det.
Venstrefløjen i Dragør ønskede ikke at få økonomi og vilkår belyst før end der træffes beslutninger, hvilket er meget ærgeligt og efter vores opfattelse og uansvarligt.

Nye udgifter

Konsekvensen af de beslutninger som Socialdemokraterne og Liste T har taget er, at vi med stor sandsynlighed kommer til at have flere ekstra udgifter på vores flygtningeområde da de 18 flygtninge på vores grund i Rødtjørnen skal midlertidigt boligplaceres eller omplaceres. Der ud over får vi ikke samme salgspris for grundene, når det er almene boliger, da kommunen automatisk skal betale 10% af byggesummen til almene boliger. Dermed pålægger vi borgerne øget skattebetaling. Endelig må det forventes, at der vil blive forhandlet en aftale på plads med boligselskabet om at tildele kommunen yderligere lejligheder til flygtninge og dermed forringer vi vilkårene for de mange der har været skrevet op i mange år. Det vil Konservative ikke medvirke til

Konservativ boligpolitik

Konservative har i længere tid tilkendegivet at vi er klar til et bredt forlig om boligudvikling, med de kompromiser det kræver. Konservative går ind for, at vi på Engvejsarealet har to slags byggerier. Dels mindre ejendomme på ca 100-115 m2 til ældre der ønsker at flytte fra deres store villaer. Boligerne bygges som ejerboliger. Endvidere vil vi over få år mangle plejeboligpladser og her er vores holdning, at Enggården bør have en afdeling på det areal hvor Tennisbanerne ligger nu, og disse flyttes til Hollænderhallen. På kommunens grund i Rødtjørnen er vi indstillet på i et forlig at bygge alment, men først når kommunen ikke længere skal anvende grunden til flygtningepavilloner.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Jerrik Walløe

Den Konservative byrådsgruppe