Konservativ miljøpolitik

Den kommende kommunalbestyrelse skal muligvis til at træffe en helt afgørende beslutning om et kystdige eller landdige. Det kommer til at påvirke vores børn og kommende generationer i Dragør.

Det er en konservativ grundholdning, at vi skal passe på miljøet. Vi ønsker en grøn kommune med fokus på energirigtig drift af de kommunale bygninger, måske affaldssortering og –genanvendelse i højere grad, hvis der findes brugbare løsninger som vil fungere, og det kunne være gode cykelruter ind mod metroen. Konservative ønsker ikke fantasiprojekter, som skal tvinge energiforbruget ned til sidste watt eller være til gene for borgerne, men der er stadig meget at gøre, som handler om helt almindelig sund fornuft. Det er der heldigvis generel enighed om i byrådet.

Kyst- eller landdige

Der hvor vandene skiller, er i debatten om et kystdige eller landdige. Kommunen afholdt tidligere på året et møde, hvor klimaudfordringerne blev diskuteret, både regnvand og oversvømmelser som følge af havstigning. København har allerede bygget et stort kystdige rundt om Kalvebod Fælled, for at beskytte boligområder og infrastruktur i Ørestaden. Dragør er tvunget til at bygge forbindelsen videre til Søvangdiget.

Afgørende beslutning

Den kommende kommunalbestyrelse skal muligvis til at træffe en helt afgørende beslutning om et kystdige eller landdige. Det kommer til at påvirke vores børn og kommende generationer i Dragør.

De øvrige partier ønsker at etablere et landdige på tværs af Amager, gennem golfbanen, så hele den sydlige del af øen vil blive oversvømmet. Årsagen er at diget bliver lavere og meget billigere.

Det Konservative Folkeparti fastholder, at der ligger boliger, golfbane og erhverv med samlet vurdering på over 300 millioner kr., og Dragør må og skal bevare landområderne og sikre de private grundværdier.

Et kystdige kan bygges som ved Søvang, så det fremstår som en rekreativ perle, med strand og enge på ydersiden. Det vil sikkert bidrage til at mange fra hovedstaden lægger søndagscykelturen forbi Dragør, og det vil jo ikke være så ringe endda.

Med venlig hilsen

Jerrik Walløe

Kandidat nr 15 til kommunalbestyrelsesvalget for Det Konservative Folkeparti