Dragør skal have en stærk stemme i Regionsrådet

21. november 2017 er der valg til Regionsrådet. Ud over at stille op til kommunalbestyrelsen i Dragør stiller jeg stiller jeg også op til Regionsrådet. Som den mindste kommune i Region Hovedstaden har Dragør brug for en stærk stemme i Regionen så Dragør og Tårnbys borgere kan tilgodeses i Regionsarbejdet.

Der er masser at tage fat på og nogle af de vigtige sager jeg vil arbejde for er;

Natbussen tilbage til Søvang og Vestamager

Det nuværende Regionsråd fjernet natbussen til Søvang. Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt at en stor del af Sydamager skal være uden betjening af kollektiv trafik om natten, blot fordi vi ikke har nogle politikere der taler vores sag. Så natbussen tilbage til Søvang.

Kræftbehandlingen skal styrkes

Fortsat udvikling og tæt politisk opfølgning af kræftbehandlingen. I Region Hovedstaden er der længere ventetid og dårligere resultater for kræftbehandling end i andre regioner i Danmark. Det er uhørt at der er ulighed i sundhedsvæsenet på denne måde. Langt de fleste har haft kræft inde på livet. Enten en selv, et familiemedlem, en anden pårørende eller nære venner. Politisk kan vi ikke sætte nok fokus på kræftbehandling og vi skal have ventetiden ned, sikre de tilstrækkelige ressourcer og anvende de nyeste og bedste metoder i kræftbehandlingen.

Når livet rinder ud

Når livet er ved at tage sin afslutning er det vigtigt at der kan tages en værdig afsked og den døendes ønske er i højsædet. Derfor vil jeg arbejde for to meget vigtige ting. Den ene er, at vi skal etablere flere hospicepladser. Ingen skal dø på en overbelagt og fortravlet fire sengs stue. Alle der ønsker det skal have ret til at komme på Hospice i den sidste tid. Det andet er, at vi på hospitalerne og i samarbejde med kommunerne skal have styrket det palliative arbejde. Lad os gøre det et særligt sygeplejefaglig speciale at yde borgerne den bedste omsorg og indsats i livets sidste tid, hvad enten man ønsker at være indlagt eller dø i eget hjem. Region Hovedstaden har i ikke i dag tilstrækkelig fokus på tilbud til børn- og unge der skal dø. Derfor skal vi have oprettet flere hospicepladser  til børn og deres familier

Bedre behandling af ældre

Særligt når man er ældre er hospitalsindlæggelser en særlig udfordring. Og fejler man mere end en sygdom er der ofte problemer med koordinering mellem afdelinger. Derfor vil jeg sætte fokus på at alle indlagte patienter sikres et sammenhængende patientforløb. Det kan i praksis ske ved at borgerne får en koordinator tilknyttet der sikrer at alle afdelinger taler sammen og behandlingen koordineres. Det er sygehuset der er til for borgeren og ikke omvendt.

Lægerne tilbage til 1813

Akutordningen 1813 skal ændres. Vi skal have lægerne tilbage til 1813. Det er et speciale at diagnosticere pr. telefon og det kræver lægefaglig ekspertise. Jeg har stor respekt for sygeplejerskernes indsats men når det gælder diagnosticering pr. teleon af akutte patienter skal vi fastholde at det skal ske ved lægefaglig arbejdskraft.

Jeg kan gøre en forskel

Så længe vi har Regionerne der driver vigtige borgernære områder med stor betydning for borgernes ve og vel er det min holdning at det er vigtigt at vi får flere kommunalpolitikere repræsenteret i Regionerne. Vi skal sikre koblingen mellem kommunerne og dermed borgernes behov og Regionernes prioritering.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmesterkandidat til kommunalvalget & Regionsrådskandidat