Ekstra ressourcer til skolerne

August måneds møde Børne- Fritids og Kulturudvalget er færdigt. I dag var der en drøftelse af, hvordan der kan tildeles midler til skolerne til brug i de klasser der har særlige udfordringer.

Skolelederne har selv peget på at de samlet kan have brug for ca 6 stillinger til brug for delehold og støtte.

Der var to forslag. Et fra Konservative og DF og et fra Socialdemokraterne.

Konservative og DF foreslog at skolerne tildeles midler svarende til det foreslåede og skolerne selv disponerer hvor de har brug for dem og hvilke faggrupper de vil ansætte samt at ordningen også indgår i budgettet for 2018 så ordningen kan fortsætte.

Socialdemokraterne foreslog at stillingerne bevilges for 2017 og skolelederne beslutter selv hvilke faggrupper og at der i budgetforhandlingerne tages stilling til om ordningen skal fortsætte.

Konservative og DF forslaget blev vedtaget af Konservatiev og DF sammen med Annette Nyvang og Ebbe Kyrø (T)

Den væsentlige forskel på de to forslag er, at skolerne nu kan slå faste stillinger op der forbliver, hvor i mod at hvis Socialdemokraternes forslag var vedtaget ville stillingerne kun slåes op som midlertidige for resten af 2017 og ville formentlig forringe ansøgerfeltet.

Jeg er meget glad for at der var en enighed om at vi skal have faste stillinger. Nu skal sagen endelig godkendes i slutningen af måneden på Kommunalbestyrelsens møde og så kan skolerne gå igang bagefter.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup