Ordinær generalforsamling i Københavns Storkreds

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Københavns Storkreds, torsdag den 5. marts 2015 kl. 19.00.

Til Det Konservative Folkepartis medlemmer i Københavns Storkreds.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 5. marts 2015 kl. 19.00.
Generalforsamlingen afholdes i:

Foreningscentret Amager Landevej 71, 2770 Kastrup.
Per Stig Møller vil som indledning til generalforsamlingen tale om sin tid som MF.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om storkredsens arbejde i det forløbne år
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af evt. kontingent for det efterfølgende kalenderår
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for regionsudvalget
 6. Indkomne forslag
 7. Beretning fra de konservative regionsrådsmedlemmer om den førte politik
 8. Valg af formand
 9. Valg af næstformand
 10. Valg af økonomiansvarlig
 11. Valg af sekretær
 12. Valg af hovedbestyrelsesmedlem
 13. Valg af to revisorer samt suppleanter for disse
 14. Valg af regionsudvalgsmedlemmer, samt mindst en suppleant for disse, jf. vedtægterne for Det Konservative Folkepartis organisation § 22, stk. 2.
 15. Politisk drøftelse
 16. Eventuelt
Med venlig hilsen
Hans Erik Sigsgaard
Formand for Københavns Storkreds