Kvalitetsudvikling på ældreområdet

Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring er en god ide syntes alle. Bare ærgerligt at et flertal i kommunalbestyrelsen finder at det ikke skal være lige nu der skal kvalitetssikres.

På seneste Kommunalbestyrelsesmøde havde Konservative foreslået, at kommunens ældreområde, det vil sige omsorgscentret og hjemmeplejen, skal akkrediteres (kvalitetssikres).
Akkreditering er, at man på de vigtigste ydelser til borgerne udarbejder en beskrivelse af kvaliteten af de indsatser og ydelser man yder og man sikrer, at alle i organisationen kender til disse og at organisationen af et eksternt tilsyn bliver målt på kvaliteten. Med andre ord sættes der fokus på, om vi gør det vi siger vi gør.

Eksempler kan være, at der er klare og tydelige instrukser for medicingivning, at man har tydeliggjort hvordan der arbejdes med sygeplejefaglige problemstillinger hos de ældre, hvordan man arbejder med ernæring, sundhed, pårørende samarbejde og borgerinddragelse.

Akkreditering er kendt i hele sygehusvæsenet og anvendes også inden for velfærdsområdet. Det gode ved akkreditering er, at man stiller krav til både medarbejdere og ledere om, at skabe gennemsigtighed i det vi yder af service, at alle ved hvad de skal gøre og det er en let måde at måle og tydeliggøre kravet til kvaliteten på.
Den gennemsigtighed har vi ønsket i vores ældrepleje. Årsagen er, at vores kommunale ældrepleje de seneste år har været udfordret ved blandt andet kritiske tilsynsrapporter på vores omsorgscenter og der har været behov et stærkere og mere målrettet faglig fokus. Vi har indtil nu ikke haft det rette politiske fokus på disse problemstilliner.

Der er allerede i forbindelse med ny ledelse af Enggården påbegyndt en meget positiv udvikling, men vi ønsker at kvalitetssikre yderligere og fastholde et politisk fokus på at vi stiller høje faglige krav.

Øvrige partier i kommunalbestyrelsen tilkendegav, at det konservative forslag er godt og velgennemtænkt, men ønsker først at påbegynde en akkreditering i 2015. Det er problematisk da det tager 1-2 år fra man påbegynder kvalitetsudviklingen til man er i mål. Derfor syntes vi, at der ingen tid er at spilde.

Den kommunale ældrepleje og omsorgscenter står over for store udfordringer fremadrettet, da kommunerne overtager flere og flere specialiserede behandlingsopgaver. Derfor er der behov for et målrettet politisk fokus og en tydeliggørelse af kvalitetsniveauet.

Selvom vi ikke fik flertal for at påbegynde en akkreditering(kvalitetssikring) at området nu, arbejder konservative utrættelig videre for at sætte fokus på faglighed, kvalitet og gennemsigtighed i de kommunale velfærdsydelser på ældreområdet.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Borgmesterkandidat
Carsten Westring
Kandidat til kommunalvalget
Det Konservative Folkeparti