Ulven kommer

På sidste kommunalbestyrelsesmøde var der skarpe toner fra Socialdemokraterne, Venstre, DF og ikke mindst Liste T over for Konservative. Årsagen er, at vi egentlig er enige om at vi gerne vil gøre det godt for Dragør og der er behov for mange tiltag, men at vi er helt uenige om, hvordan man skal finansiere ønskerne. Liste T Peter Læssøe anklagede Konservative for at altid råbe at ”ulven kommer”, det er korrekt at det har vi gjort længe, men i vores optik er ulven her allerede.

Ulven og Thatcher

På mødet udtalte Liste T, at de syntes det er ærgerligt at Konservative er bekymret for kommunens økonomi, da der ingen grund er til det, og at Liste T oplevede, at Konservative ofte talte om økonomien i en sammenhæng til at ulven kommer. Fra samme side af salen hos Socialdemokraterne udtalte Nicolai Riber, at Konservatives oplæg minder om en tro kopi af Margaret Thatcher politik.

Man vil renovere uden at have pengene

Udtalelsen kom under sagens behandling om renovering af Dragør skole. Liste T har sammen med Socialdemokraterne, DF og Venstre besluttet i deres konstituering at skolen skal renoveres for i alt 10 mio kr. Men partierne har kun afsat 3,2 mio kr. i deres budget, så der mangler reelt 6,8 mio kr.

På mødet foreslog Liste T på vegne af flertallet, at man finansierer 4,3 mio kr. ved at tage dem direkte op af kassen.

Konservative er ikke uenige i at Dragør skole trænger til renovering. Men lige nu har vi den udfordring, at det samlede anlægsbudget i Dragør, der bl.a. går til renovering er markant lavere end hvad der anbefales til kommuner. Og at vores forvaltning har oplyst, at budgettet er så lavt, at vi end ikke kan vedligeholde vores kommunale bygninger, og yderligere forfald vil finde sted. Det handler om alle kommunale bygninger. Når man står i denne situation, skal man ikke blot tage pengene op af kassen. Man skal stoppe op, lave et samlet ny prioritering for kommunens bygninger og ikke isoleret tilgodese et enkelt område ved at anvende penge der ikke findes.

Kommunekassen må ikke drænes

Vi har netop modtaget en dugfrisk udmelding fra forvaltningen. Kommunens situation er, at kassebeholdningen set over 365 dage pr. 1. juni var på 13,5 mio kr. En beregning der er foretaget efter Liste T og øvrige flertal har optaget forbrugslån til driften på 35 mio kr. Ministeriet beder kommunen om en handleplan for styring af økonomien, når kassebeholdningen er under 14,5 mio kr. Prognosen for kassebeholdningen er pr. 31.december 2020 på 19,5 mio kr, såfremt der ikke i resten af 2020 sker nogle budgetoverskridelser.

Besparelseskravet til kommunen pr. 1. januar 2021 er på 34 mio kr. Her er der ved budgetrevisionen i april måned kun fundet varige besparelser for 7 mio kr. Så kommunalbestyrelsen skal nu finde besparelser for 27 mio kr. med virkning fra 1. januar 2021. Det kommer vi ikke uden om!

Det meget høje besparelseskrav var netop årsagen til, at Konservative syntes at vi allerede i april måned, skulle beslutte de samlede besparelser på 34 mio kr. så forvaltningen kan udmønte dem med virkning fra 1. januar 2021. Det skete ikke og det vil have den konsekvens at ingen partier kan finde de mange besparelser pr. 1 januar 2021 da budgettet først vedtages i oktober 2020. Og indtil der er fuld effektuering, vil der ske yderligere træk af kassens beholdning.

Vi er enige om meget, men uenig om det væsentligste

Største delen af alle kommunale sager på en dagsorden er der enighed om mellem alle partier. Dels da det meste er ordinær drift. Der hvor vandende skilles er på de væsentligste værdier som fx hvor besparelser skal udmøntes og hvordan man skal styre sin økonomi. I en trang tid, hvor kassebeholdningen er lav, fremtiden usikker, er det Konservatives DNA at stoppe op, mindske forbruget, og ikke bruge løs af sin kassebeholdning. Denne holdning står vi helt alene med og kritiseres for af Liste T. Men vi tror på det fornuftige i mådehold og rettidig omhu og ønsker os ikke tilbage til tiden i år 2000, hvor Liste T tømte kassen for at tilgodese de mange forskellige ønsker for budgetudvidelser.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Katrine Tholstrup
Martin Wood Pedersen

Konservative byrådsgruppe