Når man er i økonomisk krise skal man tænke sig om

Ved budgetrevisionen i april 2020 var der helt åbenlyse forskelle på Konservative og resten af Kommunalbestyrelsen. Konservative foreslog direkte driftsbesparelser, hvor en del af dem er serviceforringelser på i alt kr. 13 millioner og der ud over en samlet personalereduktion på ca. 40 stillinger ud af 900 årsværk i kommunen. Konservative mente, at direktionen skulle komme med et oplæg om mulige nye organiseringer med 40 færre stillinger, og dernæst en politisk prioritering af mulighederne. Liste T, Socialdemokraterne, DF og Venstre vedtog i stedet, at finde driftsbesparelser for kr. 7 mio og så fortsætte med nedsættelse af et strukturudvalg der skal forsøge at finde resten af besparelserne. Samtidig kritiserede de Konservative for forslaget om personalereduktioner, da de fandt det uansvarligt og meldte ud til den samlede organisation, at der ikke ville komme afskedigelser.

Økonomichef stillingen nedlægges

I maj og juni måned har der verseret en sag i økonomiudvalget der har handlet om nedlæggelse af stillinger. Det er en udløber af, at hele kommunalbestyrelsen har bedt forvaltningen om at vurdere antallet af chefer i kommunen. Denne sag har nu været behandlet og Liste T, Socialdemokraterne, DF og Venstre har besluttet, at nedlægge to chefstillinger på rådhuset. Den ene er digitaliseringschefen der i forvejen er ledig og ikke genbesættes. Den anden er, at flertallet har ment, at Dragør kommune ikke har brug for en økonomichef.

Konservative er enige i, at vi ikke behøver at genbesætte en ledig chefstilling for digitalisering, da denne opgave kan varetages af direktionen. Men vi er ikke enige i, at det er en god ide at nedlægge chefstillingen for kommunens samlede økonomiafdeling. Og slet ikke når vi er i en tid, hvor kassen er tom, hvor der er behov for en skarp budgetopfølgning og i høj grad, skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne i økonomiafdelingen. Samtidig ønsker vi, at den samlede ledelsesstruktur i hele kommunen vurderes, før end der nedlægges stillinger, så vi kan se styringen i sin helhed, i stedet for adhoc nedlæggelse af stillinger.

Kritisk høringssvar

Forslaget om nedlæggelse af stillingen har været i høring hos kommunens samarbejdsudvalg jf. gældende regler. I bilag til dette høringssvar udtaler de medarbejdere der hver dag er ansvarlig for budgetopfølgning og budgetstyring bl.a. ” Det er med lige dele vantro, overraskelse og frustration, at medarbejderne i Økonomiafdelingen har modtaget Økonomiudvalgets beslutning om at nedlægge stilling som økonomichef i Dragør Kommune. Det er overordnet set et helt igennem dårligt løsningsforslag i forhold til at løse kommunens aktuelle situation, og på ingen måde et skridt, der vil bringe kommunen tættere på ”et budget i balance” og ”en stram økonomisk styring” – tværtimod. Ved at nedlægge økonomichefstillingen svækker man en vigtig og stor del af den økonomiske faglighed, som kommunen i denne tid har hårdt brug for, og dermed en nødvendig forudsætning for at realisere ”et budget i balance” og ”stram økonomisk styring”.

Med andre ord beskrives der fra kommunens egne eksperter på området, at der er stor risiko for en dårligere budgetstyring. Fra et politisk perspektiv er dette i høj grad en gambling at foretage som kommunalbestyrelse og vi tror, at en hver virksomhed i økonomisk krise, ville betakke sig for, at nedlægge den chefstilling der er ansvarlig for alt økonomistyring.

Konservative stillede et andet forslag

På Økonomiudvalgets møde i torsdags stillede Konservative forslag om, at fastholde økonomichefstillingen. Det blev vi desværre nedstemt på. Vi er meget bekymret for den udvikling der kommer, og vi håber at flertallet har tilstrækkelig overblik over den økonomiske situation og styring, nu hvor den forventede kassebeholdning med udgangen af august måned er nede på kr. 5,3 millioner jf. økonomiafdelingens udmelding fra 15. maj 2020.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Katrine Tholstrup
Martin Wood Pedersen

Konservative byrådsgruppe