Uheldig beslutning om supermarked på Møllevej

I februar stemte et flertal for et nyt supermarkedsprojekt på Møllevej, men en del af dette flertal undlod primo oktober at stemme for den nødvendige lokalplan, for at muliggøre projektet.

Ole H Hansen, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har begge gange stemt imod projektet. Vi ser på kort og langt sigt store problemer, men nu er det besluttet at sende planerne i høring blandt borgerne.

På længere sigt vil et supermarked lukke

Lokalplanen nævner, at der i 2017 er plads til endnu et supermarked, men det er helt udeladt, at frem mod 2025 forventes det, at et supermarked drejer nøglen om. Dragørs detailhandel er baseret på lokalcentre, og disse er placeret for at servicere borgerne bedst muligt. Samtidig er erfaringen fra andre byer, at forsvinder supermarkedet fra et lokalcenter, så lukker de øvrige butikker.

Vi ønsker ikke frem mod 2025 at se lukning af et af lokalcentrene. Der er stor usikkerhed om internethandel kommer til at slå igennem, men sker det, vil butikkerne komme under yderligere pres. Borgerne kan derfor med åbning af et supermarked på Møllevej, blive meget ringere stillet inden for de næste 10 år.

På kort sigt vil trafikkaos opstå

Lokalplanen mangler en god løsning på udkørsel ved trafikkø til lyskrydset Møllevej/Hartkornsvej, lastbiler til supermarkedet vil få svingbane lige ved lyskrydset, og i krydset har vi yderligere cyklende fra Søvang til St. Magleby Skole og Hollænderhalsområdet direkte ud i dette kaos.

Lokalplanen ser også på trafikafvikling mod vest ud på Fælledvej og Søndre Kinkelgade, selv om dette vejstykke er smalt og farligt. Vi finder ikke denne del af det gamle St. Magleby kan bære tung trafik af lastbiler og kunder til supermarkedet.

Hele to ekstra supermarkeder

I februar stemte Venstre og LA for begge forslag til supermarkeder. Det ville umiddelbart lukke et andet supermarked, og dermed et lokalcenter i kommunen, og på længere sigt to. Endvidere ville det have betydet et frygteligt kaos af biler og lastbiler på Englandsvej og Søndre Kinkelgade.

På baggrund af ovenstående, har vi stemt imod lokalplan og tillæg til kommuneplanen. De to planer kommer nu i høring, og vi opfordrer borgerne til at give deres mening til kende i høringsfasen.

Ved venlig hilsen

Ole H Hansen, Birger Larsen, Morten Dreyer, Kenneth Gøtterup og Jerrik Walløe

Byrådsmedlemmer