Konservative går med i budgetforlig for 2021!

Langvarige budgetforhandlinger er færdige og efter grundige overvejelser valgte Konservative at gå med i budgetforliget for 2021. Det er første gang dette sker i denne periode, da vi har valgt at stå uden for de foregående 2 budgetforlig. Da forhandlingerne startede havde vi for at være ærlige svært ved at se, at vi kunne indgå i et budgetforlig med Socialdemokraterne, Liste T, DF og Venstre. Baggrunden var, at vi oplevede at lysten til at øge det kommunale forbrug var stort, hos særligt Liste T, DF og Socialdemokraterne og de samme tre partier i den offentlige debat meldte ud, at skattestigninger var vejen frem. Samtidig havde samme partier ikke udvist særlig stor forståelse for den helt særlige situation, at kassebeholdningen var lav, og Indenrigsministeriet havde bedt om en handleplan.

Den økonomiske katastrofekurs

På budgetseminaret i september måned afholdt Kommunernes Landsforening et oplæg om, hvordan Dragørs økonomiske situation så ud. Oplægget var helt i tråd med Konservatives tidligere udmeldinger. Kommunekassen var tømt 2018 og 2019, hvor der var indgået forlig mellem AOV og T. Se KL beskrivelse af sagen i grafen.

Samtidig har vi været i en situation, hvor det struktur udvalg som AOVT har nedsat der skulle komme med en række analyser ikke er nået til noget som helst resultat og udvalget har ikke fremlagt en eneste anbefaling. I stedet er vi reddet på målstregen af, at kommunens direktion, sagligt og konstruktivt har analyseret en række områder, hvor der kan spares penge.

Konservatives forhandlingsplan

Vi satte os derfor til forhandlingsbordet og bed os fast i bordkanten med det fokus om vi kunne få de andre partier til at indse nødvendigheden i, at der skal føres en økonomisk politik som indeholder.

  • Ingen skattestigninger
  • Ingen yderligere lånoptagning
  • Overholdelse af servicerammen
  • Fokus på anvendelse af anlægsmidler så vi kan begynde at vedligeholde vores bygninger.
  • Styrkelse af likviditeten / kassebeholdningen i kommunen, men et klart mål om at nå 40 millioner DKK ved udgangen af 2021 og stigende i overslagsårene.

Hvorfor har vi valgt at gå med?

Først og fremmest for at sikre at kommunen kommer godt igennem Coronakrisen, hvilket kræver ansvarstagen fra alle politiske partier. Men også fordi vi denne gang har kunnet opnå de resultater som vi gik ind i forhandlingerne med i ovenstående fem punkter. Disse 5 områder er det lykkedes os at få igennem. Og vi vil gerne anerkende Venstre for, at trække i samme borgerlige retning som os, og gøre op med tidligere års tilgang, hvor der primært har været et rødt fokus. Særligt har det været vigtigt for os at vi får styrket vores kassebeholdning og forhindre skattestigninger. I det budget der er vedtaget nu, når vi kr. 40 mio ved udgangen af 2021, hvis alle partier udviser den tilbageholdenhed der er nødvendigt og skatten stiger ikke.

Er det så et godt budget der bliver vedtaget?

Betyder det så at Dragør Kommune er fri af de økonomiske problemer? Overhovedet ikke! Vi skal i de kommende år arbejde hårdt med at få kontrol over vore omkostninger samt få effektiviseret kommunens drift. Det budget der er vedtaget er vedtaget er kompromis kunst. Udfordringen i det vedtagne budget er, at vi ikke løser de grundlæggende økonomiske problemer. Vi retter op her og nu, men har ikke sat det lange lys på. Fx har vi fået adskillige analyser af, at økonomien vil være svært udfordret på ældreområdet i årene fremover. Det forholder vi os slet ikke til i tilstrækkelig grad. Vi laver ikke de grundlæggende store forandringer i vores organisering og styring der kan sikre, at vi skaber økonomisk råderum i årene fremover. I stedet løser vi her og nu den akutte problemstilling og må konstatere, at med den fordeling af mandater der er i kommunalbestyrelsen, hvor 9 af mandaterne tilhører den røde fløj (AOT) kan der ikke føres ansvarlig borgerlig politik. Nogle siger at når en elefant skal spises må den tages i bidder. I år sikrede vi at få stoppet skattestigninger og redde Dragørs selvstændighed på målstregen.

Vi er under alle omstændigheder glade for at indgå i et budgetforlig der har tydelige borgerlige og Konservative aftryk.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Katrine Tholstrup
Martin Wood Pedersen
Kurt Christensen (formand for vælgerforeningen)