Kære dig, der bestemmer

Det er næppe gået dig forbi, at der snart er Kommunalvalg, og at alle os, der ønsker en plads i det kommunale styre, i blæst og storm har fået monteret vores portrætter i lygtepæle og træer på byens gader og stræder. Debatterne på Facebook er mange, der er et bredt udvalg af vælgermøder, og ved byens dagligvareforretninger møder du sandsynligvis en hær af ivrige og engagerede politikere og kandidater, der alle gerne vil fortælle dig om netop deres politiske sag.

Da mine niecer på 5 år så deres faster hænge rundt omkring i byen, blev de enige om, at hvis jeg nu skal være med til at beslutte noget, så skal jeg sørge for, at havnen fremover udelukkende vil bestå af is-butikker. Selv om jeg fandt det både charmerende og morsomt, fik det mig til at tænke over noget helt essentielt vedrørende den valgkamp, der føres – nemlig de såkaldte mærkesager. Alle partier har pt. et meget stort fokus på skoler og offentlig transport, hvor mange valgløfter – i min optik – på vidunderlig vis simplificerer præcis, hvad mange vælgere har efterspurgt. Lidt på samme måde, som hvis jeg havde føjet mine niecer (såfremt de havde de haft stemmeret). Men kan mange af de umiddelbart helt fantastiske valgløfter overhovedet lade sig gøre? Og hvad med alle de andre beslutninger Kommunalbestyrelsen skal træffe i løbet af en valgperiode?

På dette tidspunkt i et læserbrev ville de fleste kandidater nok slå over i netop deres politiske mærkesag, men min bevæggrund for dette skriv er mere en opfordring til dig som vælger: Jeg gerne vil opfordre dig til at spørge nærmere ind til din potentielle kandidats konkrete løfter, herunder og måske særligt til de områder, der ikke umiddelbart føres valgkamp på. Til eksempel har et af de opstillede partier vellidte og dygtige skolelærere på listen over kandidater, hvilket der meget vel kan være styrke i på valgdagen, men selv samme parti vil også bruge kommunens landsbestemte og stærkt pressede anlægsbudget til, at købe villaer til husning af flygtninge. Dette synes ikke at være på dagsordenen i valgkampen, men lur mig om ikke det bliver et problem og genstand for forargelse, når risikoen for, at nabohuset laves om til klubværelser eller noget tilsvarende står for døren. Når du sætter dit kryds den 21. november, så stem personligt. Stem på en kandidat, som generelt repræsenterer dine værdier. Stem på en kandidat, du mener, vil træffe beslutninger vedrørende f.eks. byggetilladelsen til opførelse af et nyt hus på din nabogrund, tilskud til sportsforeninger, trafiksikkerhed etc. på en måde, du selv kunne ønske det. Stem på en kandidat, der ser på udviklingen af Dragør i samme ånd, som du selv. Stem på en kandidat, der tager opgaven alvorligt. Stem på en kandidat, du har tillid til, vil undersøge og sætte sig ind i de sager, som denne skal være med til træffe beslutning om. Når du møder os kandidater på gaden, så stil spørgsmål til netop de værdier, der er vigtige for dig. Når du læser diverse debatter så læg mærke til hvilken kandidat, der kommunikerer på en måde, du ønsker, politik skal diskuteres og debatteres i Dragør.

Du må endelig ikke undervurdere, hvor stor betydning din stemme har for Dragør, og de beslutninger der skal træffes de næste 4 år. Det er DIG der bestemmer!

Med venlig hilsen

Katrine Tholstrup
Kandidat for Konservative i Dragør