Statsforvaltningen sætter demokratiet overstyr

Statsforvaltningen sætter demokratiet overstyr. November 2013 klagede Konservative over en sagsbehandling i byrådet. En klage, der endnu ikke er behandlet.

http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/1/6?video_id=99069

Når borgerne klager til Det Kommunale Tilsyn over kommunerne, er sagsbehandlingstiden i dag over et år. Jeg syntes det er skidt for demokratiet at sagsbehandlingen tager så lang tid. En eventuel påtale eller henstilling fra Tilsynet på en sag der politisk blev afsluttet for fx. 1 – 1,5 år siden har næppe den store effekt ude i kommunerne.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Den Konservative byrådsgruppe