Grundskyld, udligningsordning og måske massefyring

Grundskylden er efter flere års markant stigning blevet en større udgift end boliglån og andre faste udgifter for de fleste husejere. En fastfrysning af grundskylden er en helt afgørende konservativ mærkesag, som vi til enhver tid vil sætte meget energi ind på at få gennemført. Boligejerne skal beroliges oven på, at de senere år har set grundskylden være på vild himmelflugt.

Det er efter vores holdning helt grotesk, at de store stigninger i grundskylden i disse år betyder, at nogle folk risikerer at skulle gå fra hus og hjem. Vi ser kampen mod grundskylden som en vigtig politisk markering, der er en del af den konservative værdi- og familiepolitik.

Ud over, at vi I dette års budgetforlig 2015-2018 har fået nedsat grundskylden så der reelt ikke kommer en skattestigning til Dragørs borgere, er det også glædeligt at Det Konservative Folkeparti i Folketinget,  i dette efterår stiller forslag om, at grundskylden fremover kun reguleres med inflationen frem for i dag, hvor den i mange kommuner stiger med seks-syv procent om året.

En unfair udligningsordning

En anden meget alvorlig udfordring vi har i Dragør og som vi desværre har til fælles med andre kommuner i hovedstaden er udligningsordningen. Som Konservative ønsker vi udligningen ændret og i særdeleshed hovedstadsudligningen. Derfor arbejder vi på dette og vil opfordre alle de andre landspolitiske partier i Kommunalbestyrelsen at tage denne problematik særdeles alvorligt.

Hvis vi ser på vores samlede udligning skal vi i 2015 betale lidt over 100 millioner kr. i samlet udligning stigende til næsten 140 millioner i 2018. Udligningen mellem hovedstadens kommuner er endnu mere vanvittig. Ud af den samlede udligning skal Dragør kommune af med 66 millioner til at andre kommuner i hovedstaden kan skabe et forbrug. Tårnby modtager fx 65 millioner i tilskud i hovedstadsudligning, København 941 millioner og Glostrup 41 millioner. Der er noget skævt og det kan ikke være rimeligt at kommuner i samme regionale område skal være udsat for store skævvridninger på en udligningsordning ingen reelt kan forklare, hverken teknikken eller fornuften i.

AmagerListens nedskæringer

På kommunalbestyrelsens møde i sidste uge undlod AmagerListen at stemme for budgetforliget. I stedet fremsatte de det tekniske budgetforslag med et samlet underskud på kr. 24 millioner. Det vil med andre ord sige, at AmagerListen ønsker at tømme kassebeholdningen for at få driften til at hænge sammen og når den er tømt kommer sammenlægningen med Tårnby. Samtidig med denne beslutning oplyste AmagerListen igen, at ved sammenlægning vil der komme en besparelse på kr.100 millioner ved at lukke rådhuset.

Selvom rådhusets omkostninger er frit tilgængelig vælger AmagerListen at se bort fra disse. Der er en samlet personaleudgift til løn, barselspuljer, pensionsforpligtigelse mv på kr. ca. 52 millioner. Rådhuset koster i ejendomsdrift ca kr. 900.000 årligt. AmagerListen ser helt bort fra det faktum, at der ved en kommunesammenlægning ikke vil ske nogen særlig reduktion i antallet af medarbejdere, da der stadig skal være det samme antal sagsbehandlere, teknikkere, regnskabsassistenter med videre. Det der kan spares er lidt ejendomsdrift og udgifterne til kommunalbestyrelsen.

Følger vi AmagerListens logik med at spare kr. 100 millioner, ja så er konsekvensen en massiv fyringsrunde der rækker langt ud over de administrative opgaver, massive kvalitetsforringelser på såvel service som velfærd som vil gøre enhver Liberal misundelig.

En bekymrende udvikling der gudskelov ikke bliver til noget, da AmagerListen ikke har et afgørende mandat i kommunalbestyrelsen.

 

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Den Konservative byrådsgruppe