Det bedste for Dragør

Fællesindlæg af Kim Dupont Venstre, Karsten Molander Konservative og Pernille Lundqvist Socialdemokraterne.

Budgetforliget for 2015 er netop underskrevet, og vi synes, at vi har fundet et fælles niveau, som vi kan være bekendt. Vi har i hvert forligsparti naturligvis haft særlige ønsker, som ikke er blevet tilgodeset, og vi har hvert vores ideologiske ståsted. Sådan er det. I et fællesskab må vi give og tage – ønske og acceptere vilkår – alt sammen ud fra et motiv om at ville Dragør det bedste og i en forståelse for, at pengene i Dragørs budget fordeles efter, hvad der må anses for mest ansvarligt – på kort og langt sigt. Vi,Socialdemokraterne, Venstre, de Konservative og som sammen Dansk Folkeparti, alle står bag de kommende års budgetter, vil gerne ridse ting op i relation til den drøm, liste T har om økonomisk ansvarlighed. Drømmen kommer til udtryk i avis og til debatter i både kommunalbestyrelsen og på fx sociale medier.

Økonomisk ansvarlighed eller hasardspil

Liste T i Dragør repræsenterer ressourcestærke og engagerede folk – og heldigvis for det. Det er med til at skabe et sundt og stærkt lokalpolitisk miljø. Til gengæld halter det, når vi taler om den reelle forhandling af de økonomiske midler, vi har til rådighed. Liste T har de seneste tretten år været en del af et budgetforlig i et enkelt tilfælde; det var i 2010. Aktuelt fremgår det i indlæg fra liste T’s side, at der fx er 25 mio. i driftoverskud, og som over fire år kan give Dragør 100 mio. kroner at lege med. Det får os til at ønske at slå fast: Når der lægges budget for kommunen, gøres det ikke, kun, udfra bestik af forrige års regnskab. Det ville ganske enkelt være at spille hasard. Vi er ikke gamblere, men professionelle politikere, der varetager et stort ansvar. Når der lægges budget, tager vi udgangspunkt i de forrige års historik, i de nuværende og kommende kommunale servicekrav og forpligtelser – både som de er på indeværende tidspunkt, og som man ved fra beslutning og lovgivning på regeringsniveau. Derfor må vi igen spørge til liste T’s budgetlægning:

  1. Hvilke beregninger ligger til grund for jeres vurdering af, at der gemmer sig 25 mio. i driftsbesparelser i hvert budget år 2015-18?
  2. Med en driftsreduktion på 25 mio. kroner årligt; overholder Dragør Kommune så servicekravene til de kommunale opgaver?
  3. Hvilke områder i kommunen er det, der skal reduceres, når I skærer 25 mio. kroner af driftbudgettet?
  4. Hvad forestiller liste T sig om arkitektonisk kvalitet og byggeprocent på Vierdiget-grunden, når I budgetterer med en indtægt svarende til 95 mio.?

Økonomisk ønsketænkning

Vi har bedt liste T om svar på disse spørgsmål. Vi har endnu ikke fået svar. Det er som om, at når man runder den første million, kommer regneevnen ud af proportioner: Eksempelvis omtaler liste T en svømmehal på Stevns, at den kostede 50 mio. i anlægsudgift, og det er nærmest et greb i lommen her i Dragør at få en magen til. Den reelle pris endte nærmere de 70 mio. Det er altså en forskel på 20 mio. Det er mange penge. Liste T taler også om, at salget af Vierdiget kan indbringe en netto indtægt på 40 mio til kommunekassen . Her overser man en væsentlig detalje: For et par år siden optog Dragør Kommune en byggekredit på 55 mio. for at komme i gang med skolestrukturændringerne. Denne byggekredit skal betales tilbage med den indtægt, man får for salget af Vierdiget grunden. Med andre ord: Liste T må altså tro på, at Vierdiget grunden kan indbringe op i mod 95 mio. Ellers står liste T med et alvorligt hul i liste Ts fantasi-kommunekasse. Det er rent gambleri med Dragørs økonomi fra liste T’s side.

Respekt for realistisk lokalpolitik

Økonomisk ansvarlighed handler om at kunne lægge et rigtigt kommunalt budget og ikke et budget, der måske kunne høre hjemme i det private erhvervsliv, at kunne overskue konskvenser af ny og ændret lovgivning og have forståelse for den kommunale serviceforpligtelse. En sund økonomi med driftsoverskud betyder, at man har lagt et fornuftigt budget og taget højde for ændringer. Man kan have et år, hvor udgifter til de sociale ydelser har været mindre end først budgetteret, men det betyder ikke, at man så kan spare den post på næste års budget. Menneskers skæbner er uforudsigelige, og en kommune har forpligtelse til at tage sig af de, der har behov først og fremmest. Vi har brug for liste T i Dragør – men vi har også brug for lokalpolitisk indsats og engagement, der tager udgangspunkt i en korrekt budgetlægning, og som tager bestik af virkeligheden. Alt andet er at stikke blår i øjnene på de borgere, hvis interesserer, vi varetager.

Kim Dupont Venstre, Karsten Molander Konservative og Pernille Lundqvist Socialdemokraterne.