Hvilken vej skal vi gå efter Kommunalvalget i Dragør?

Eller hvad taler for en stemme på de Konservative!

Vi står i Dragør overfor et skelsættende valg i forbindelse med KV21, hvad for så vidt angår to forskellige emner. Dette kommer forhåbentligt til at gøre det mere enkelt for den enkelte borger til at træffe sit valg og sætte sit kryds. For det er nemlig ret håndgribeligt, det man skal vælge imellem.

Selvstændighed på den lange bane

En gruppering af opstillede partier (Sydamagerlisten, Radikale og Liberal Alliance) går til valg på at Dragør og Tårnby skal lægges sammen til én kommune. Ingen af partierne sidder i Kommunalbestyrelsen i dag. Hos de Konservative ønsker vi, og her er vort standpunkt meget klart, at bibeholde et selvstændigt Dragør, under forudsætning af, at vi kan opretholde et serviceniveau der er sammenligneligt med Tårnbys. Dette af flere årsager.

For det første er vi af den overbevisning, at den nære og tætte interaktion mellem borgere, forvaltning og politikere fungerer bedre i en selvstændig og mindre kommune. En sammenlægning med Tårnby ville i vor optik mindske vor indflydelse på de ting, der sker i Dragør. Og samtidigt vil langt flere ting blive dikteret fra rådhuset i Tårnby, da vi ville blive lillesøster i den relation.

For det andet mener vi, at vi, gennem en fokuseret økonomistyring og prioritering, vil være i stand til at drive en kommune med et serviceniveau, der matcher det, som borgerne oplever i Tårnby på langt de fleste områder.

Hvilke prioriteringer ønsker byens borgere?

Blandt de siddende partier i Kommunalbestyrelsen er der to relativt forskellige veje at gå, når det gælder prioritering, ledelse og økonomi.

Hvad angår prioritering ønsker vi hos de Konservative at anvende vore penge på kernevelfærden. Det vil sige vore ældre og svage, vore skoler og institutioner og sidst, men ikke mindst, vort kultur- og fritidsliv. Vi ønsker ikke at anvende penge på store projekter som havnepromenade, P kælder under den gamle by, en White Water Park eller en Unesco godkendelse. Projekter, som givetvis er interessante, men som vi simpelthen ikke har råd til.

Hvad angår ledelse ønsker vi hos de Konservative en slankere politisk udvalgsstruktur med færre stående udvalg samt ingen 17/4 udvalg. På denne måde går vi folkevalgte forrest med at bruge færre penge. Ligeledes ønsker vi en ledelsesstruktur i kommunens forvaltning, der skaber mere nærhed mellem de decentrale enheder (skoler, plejehjem m.v.) og forvaltningen på Rådhuset. Vi ønsker en direktion, der er tæt på både de ansatte og politikerne. Det tror vi er mere effektivt.

Hvad angår økonomien ønsker vi hos de Konservative at drive kommunen ud fra følgende pejlemærker. En kassebeholdning på 60 millioner DKK, ingen unødig lånoptagning og skatten i ro. Dette skal opnås gennem to ovenstående indsatsområder samt gennem et fokus på effektivisering, god ledelse og vedligeholdelse af en stærk ansvarsbåren kultur hos kommunens medarbejdere.

Andre partier ønsker at tage en anden vej end os, hvilket er fuldt ud legitimt. Det er bare ikke vor vej.

Valvflæsk kontra fire års hårdt arbejde!

Der er nu fire uger til valget. Antallet af spændende valgløfter vil givetvis stige jo tættere vi kommer på valgdagen. Min forhåbning er dog, at det som borgerne i Dragør husker, ikke er hvad der sker fra nu af og frem mod den 16. november, men hvad der er sket de sidste fire år. Dette gælder selvfølgelig både de positive og de negative ting, som er sket. Så uanset om vi taler om bedre skoler i Dragør på positivsiden eller Copenhagen White Water Park på Kirkevej på negativsiden, så bør vi alle blive bedømt ud fra det arbejde, der er lagt i og uden for udvalg samt på kommunalbestyrelsesmøder.

Vor ambition for de næste fire år

Så for at opsummere. Vor ambition for de næste fire år er:

  1. Sikre en langsigtet og bæredygtig økonomi
  2. Fokus på kernevelfærd
  3. Anvende vore anlægskroner på vedligehold og genopretning af kommunens ejendomme
  4. Tilpasning af forvaltning, med henblik på kortere afstand mellem rådhus og de decentrale enheder (skoler, plejehjem m.v.)
  5. Strømlinet politisk udvalgsstruktur

Så husk at stemme den 16. november 2021. Stem gerne Konservativt. Stem gerne personligt. Men vigtigst af alt stem for at få det Dragør du ønsker.

De bedste hilsner

Martin Wood Pedersen

Medlem af Kommunalbestyrelsen i Dragør for Det Konservative Folkeparti

Kandidat til kommunalvalget i Dragør samt kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden