Konservative styrker samarbejdet mellem kommunerne

Gennem længere tid har der været et ønske om, at vilkårene for det tværkommunale samarbejde der blev indført som ”det forpligtende samarbejde” ved kommunalreformen styrkes.
Gennem længere tid har der været politiske drøftelser om de vilkår der er i det forpligtende samarbejde. Regeringen har fremsat et forslag der skal styrke kommunernes muligheder for samarbejdet.

Dragør kender til problemerne

Samarbejdet mellem Dragør og Tårnby har fungeret godt på flere områder, særligt på samarbejdet om miljøområderne. Dragør kommune har ikke været nær så tilfreds på flere af de andre områder, hvor der i bl.a. samarbejdet på det sociale område har været en del udfordringer, idet Dragør kommune har mistet noget af statsrefusionen på bl.a. arbejdsmarkeds- og sygedagpengeområdet.
Et andet område som tydeligt viste, at Dragør på mange områder kan selv, er bevilling af hjælpemidler. Da Dragør kommune selv stod for sagsbehandlingen brugte vi færre medarbejdere og hurtigere sagsbehandlingstid, end Tårnby kommune gør det i dag.

Med andre ord betaler Dragørs borgere væsentligt mere end de får ydelser for, og taberne i denne handel er borgerne, der  både mister skattekroner i kommunekassen og får dårligere service.

Regeringens forslag

Regeringen har fremlagt forslag til lovændring om det forpligtende samarbejde. Forslaget går ud på, at kommuner der er omfattet af det forpligtende samarbejde, kan få dispensation til, at kommunen kan varetage sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet, at kommunen kan indgå forpligtende samarbejde med andre kommuner, ligesom der kan udvides med andre opgaver i det forpligtende samarbejde.
Med andre ord, ønsker konservative med forslaget, at skabe ordentlige vilkår for samarbejde, at kommunerne får mulighed for at udvide samarbejdet med andre kommuner og at den enkelte kommune kan etablere samarbejdet på rimelige økonomiske vilkår. Et forslag der i høj grad vil tilgodese borgerne i den kommune der køber ydelser. Dragørs borgere vil med dette forslag få mulighed for at få bedre sagsbehandling, uden at skulle betale mere.

Socialdemokraterne var med, men…

Socialdemokraterne støttede i første omgang regeringens forslag, men ønskede i 12.time ikke at indgå forlig.  I stedet ønskede socialdemokraterne, at hvis køber kommunen ikke var tilfreds skal alt samarbejde ophæves, hvilket ikke er til nogle kommuners fordel. Socialdemokraterne ønsker at føre en alt eller intet politik på dette lille, men meget væsentlige område.

Både Dragør og Tårnby har socialdemokratiske borgmestre. Man kunne få den tanke, at socialdemokraterne ønsker at tvinge en kommunesammenlægning igennem, i håb om, at Sydamager bliver ledet af en socialdemokratisk borgmester. I den offentlige debat om, at den socialdemokratiske folketingsgruppe ikke vil støtte regeringens forslag har både lokale folketingskandidater for socialdemokraterne og Dragørs borgmester været meget tavse. Det vil klæde socialdemokraternes kandidater på Amager at melde klart og tydeligt ud,  hvorvidt de vil skabe bedre rammer for borgerne på Sydamager.

Venlig hilsen

Rasmus Jarlov,
Medlem af BR i København. Medlem af FT