Helhedsplan for Hollænderhal området – Vi skal prioritere vore indsatser!

Som opfølgning på mødet med Hollænderhallens interessenter (18. juni 2019). Hvor temaet var helhedsplanen for Hollænderhal området, vil den Konservative byrådsgruppe gerne komme med et konkret bud vore prioriteter for området.

Vi mener det er væsentligt at have en fokuseret tilgang til udviklingen kombineret med et helhedssyn. Vi mener dog også at der er flere områder hvor vi hurtigst muligt kan sætte i gang med politisk behandling for derefter at få de nødvendige godkendelser på plads. Alternativet at vente på en fuldstændig færdig plan, før vi igangsætter enkeltprojekter mener vi ikke holder, da vi så vil kunne vente i årevis, før der sker noget.

De 3 elementer der tidligere har været diskuteret politisk er arealdisponering som følger:

  1. Et areal så boldklubben over tid kan etablere en kunstgræsbane
  2. Et areal så tennisklubben kan  etablere en hal og vi samtidig disponere hvor banerne kan ligge hvis der senere er flertal for at flytte disse fra Engvej
  3. Sikre at der ikke blokeres hvis kommunen en gang ud i fremtiden får råd til at bygge en stikhal til Hollænderhallen

Punkt 1 og 2 som egenfinansierede projekter. Hvor kommunen ikke har et økonomisk engagement. Men hvor de pågældende jordstykker stilles til gratis til rådighed for klubberne.

Parallelt skal der så også arbejdes videre med alle andre interessenter i området. Hvilket kan ske sideløbende. Tænker vi os rigtigt godt om i planlægningen, vil der også være plads til både heste, grundejerforeninger og havekolonier.

At kommunen fattes penge er der nok efterhånden ingen der er i tvivl om, men derfor må vi ikke sætte planlægning i stå. I stedet bør vi finde veje som giver de to foreninger mulighed for selv at medvirke til finansiering. Vi kan som kommune stille arealer til rådighed, men foreningerne må så selv finde de resterende penge. I den bedste af alle verdener ville kommunen naturligvis betale for anlæg til byens borgere, men det har vi bare ikke råd til lige nu!

Konservative stiller derfor på første udvalgsmøde et konkret forslag om at der arealdisponeres så de to klubber – tennis og boldklub – sikres arealer og der efterfølgende fortsættes med den bredere helhedsplan for Hollænderhalsområdet.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup,

Katrine Tholstrup &

Martin Wood Pedersen

Den Konservative byrådsgruppe i Dragør