Dragør set med en nyvalgts øjne

Dragør står over for de største økonomiske udfordringer nogen sinde, efter at det blev kendt, at vi mangler 29 millioner for at få budgettet for 2010 til at hænge sammen. Kommunalbestyrelsen skal nu vise sit sande jeg, i forhold til at få enderne til at nå sammen, samtidig med at vi må slække på de mange valgløfter.

Besparelser

Kommunalbestyrelsen vedtog en række tilpasninger af budgettet. Landets kommuner der har genåbnet budgettet har brugt mange positive plusord om besparelserne. Oplæg om nedskæringer er kaldt mulighedskanaler, servicetilpasninger, omfordelinger mv. Jeg syntes at vi i Dragør skal kalde det ved det rigtige ord og erkende når vi laver besparelser og være gode til at fortælle, når vi omlægger rutiner så opgaver kan løses billigt, men med samme kvalitet.

10 KB medlemmer er nyvalgte og har sammen glædet sig til at tage fat i et politiske arbejde. På mange måder er det kreative politiske råderum indsnævret i resten af 2010 og måske 2011, idet vi i stedet for at tage fat på progressive visioner fra start af, skal foretage en økonomisk genopretning af kommunen. Borgmesteren har haft travlt med at forklare at underskuddet skyldes finanskrisen. Fakta er, at underskuddet skyldes for stort forbrug og budgetfejl. Derfor er det også ansvarlig politik, at både Konservative og Venstre har fastholdt et ønske om, at få en grundig redegørelse om budgetoverskridelsen, så vi kan sikre, at budgetoverskridelsen ikke gentager sig.

Samarbejde

Trods de alvorlige udfordringer for Dragørs økonomi er der alligevel grund til at se positivt på fremtiden. Det er der fordi der tegner sig et politisk billede i Dragør, hvor der er en god dialog mellem partierne. Hvor der begynder at vise sig en respekt for hinandens holdninger og meninger og hvor der er i høj grad mellem mange af politikerne er et ønske om, at Dragørs problemer skal vi løse i fællesskab. Jeg vil som nyvalgt politiker holde fast i denne udvikling og være med til at præge forhandlinger og debatter og skabe mulighed for, at vi gør hvad vi kan for at de største problemer løses af så stort et flertal som muligt i kommunen. Hvis dette skal lykkedes stiller det krav til den enkelte politiker om at se positivt på byens muligheder.

Selvstændighed

Når krybben er tom bides hesten. Når Dragørs økonomi er trængt er der politikere der ønsker at stille spørgsmålstegn ved selvstændigheden. Senest har det Radikale Venstre, – trods modsatte udmelding i valgkampen – nu meldt klart ud, at de vil arbejde for en sammenlægning. Jeg gik til valg på, at arbejde for selvstændigheden. Hvis kommunalbestyrelsen påtager sig ansvaret at få løst de økonomiske problemer vi har kan selvstændigheden bevares. Jeg mener, at vi har rigtig gode muligheder for at bevare vores selvstændighed, samtidig med, at vi på lang sigt kan skabe en billig administreret kommune og et højt serviceniveau. Vi har skattegrundlaget, vi har lysten, vi har kompetencerne i Dragør. To små men slående eksempler er fx at det i Tårnby kommune er meget dyrere at sagsbehandle ansøgninger om hjælpemidler end det har været i Dragør, da vi selv varetog opgaven. Et andet eksempel er, at hele arbejdsmarkedsområdet som Tårnby varetager for Dragør, har været udsat en kritisk undersøgelse, hvor der er påpeget flere fejl i sagsbehandlingen. Disse fejl i sagsbehandlingen har allerede kostet Dragør kommune knap en halv million kr. i mistet statsrefusion.

De næste måneder må vise de enkeltes politikeres lyst og vilje til fælles samarbejde og til at løse kommunens økonomiske vanskeligheder.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup