Ordfører tale ved 2. behandling af Dragørs budget 2013

Tak for ordet

Budgettet for 2013 til 2016 har ikke været nogen dans på roser. Vi har ikke nogen stærk økonomi i Dragør, men der i mod har vi et lidt skrøbeligt kommunalt budget, hvor vi ikke har råd til ret meget uforudsete tiltag eller de helt store armbevægelser. Derfor skal der også lyde en stor til forvaltningen og alle medarbejderne på de decentrale enheder for et altid godt og fagligt samarbejde.

Vi har en reel kassebeholdning på 44 millioner. Det kan lyde af meget, men vi skal huske på, at de par og tyve millioner kr er de penge vi puttede i kommunekassen i forbindelse med salg af de kommunale ejendomme. Arvesølvet blev omsat i kolde kontanter og sat ind på bankbogen. Havde vi i 2011 ikke lavet den øvelse ville vi i dag have en kassebeholdning der kun lige løb rundt og intet andet.

Hvorfor nævner jeg dette i den konservative budgettale. Det gør vi fordi vi skal huske på, at de penge vi har i kassen ikke skal bruges til løbende drift og det stiller store krav til alle partier om, at skabe et budget der har sammenhæng mellem indtægter og udgifter, men også et budget der udnytter de snævre muligheder vi har for udvikling.

I aften har vi tre budgetter vi skal forholde os til. Flertallets budget, Konservatives budget og så liste Ts budget.

Det der vedtages i aften bliver jo flertallets budget og derfor vil vi også give Jer nogle ord med på vejen, inden vi fortæller, hvordan budgettet burde se ud.

Indledningsvis vil jeg gerne anerkende flertallet for, at de fik lavet et budget der nåede i høring. Det er kun sket ganske få gange i borgmesterens 7 årige periode. Men her er jeg også nødt til at stoppe rosen og anerkendelsen.

Det var stor undren at Jeres budgetforslag blev gennemlæst. Det er helt tydeligt, at budgettet er udviklet og dannet på den socialdemokratiske skole som ikke ligger i realpolitikens verden. Jeres forslag er visionsløst. Der er meget tom luft i budgettet og I får endnu engang demonstreret, at I på ingen måder har styr på Jeres skolereform.

Inden vi går til det Konservative budgetforslag så lad os se på de udfordringer I skaber for Dragør når i lidt senere vedtager Jeres budget.

Først og fremmest lader i taksten stige på erhvervsfartøjer på havnen. Det er et marginalt lille beløb det bringer til kommunekassen, men signalet om, at I ikke ønsker at være erhvervsvenlig er tydeligt.

I forventer en besparelse på sammenlægning af de to brandstationer. Det er i og for sig i orden, men det er stærkt beklageligt, at I, i budgettet indregner salg af fast ejendom ved salg af ejendommen NYBY 17. Det er ud fra en konservativ og borgerligt perspektiv uansvarligt at budgettere med salg af fast ejendom for at få sine budgetter til at hænge sammen. Det kan let føre til et samlet minus for kommunen.

I fortsætter i samme spor. I budgetterer med en stor besparelse på digitaliseringen af den offentlige sektor, men samtidig vælger i den traditionelle socialdemokratiske løsning, ikke at investere tilstrækkeligt. Forvaltningen har beskrevet hvad det koster at få digitaliseret og I vil ikke investere de fornødne midler. Det er helt urealistisk at tro man kan nå i mål med en digitalisering når vi i dag er en af de kommuner der er længst bagud og så ikke vil investere i udviklingen.

Samtidig sender i et klart signal til medarbejderne på Rådhuset, at I heller ikke vil afsætte de nødvendige midler til eventuelle overenskomstmæssige stigninger i lønnen. I kan sagtens lade være med at afsætte dem, men I kommer til lommerne alligevel når overenskomsten er vedtaget. Og skulle der være et overskud, hvis man afsætter de midler som Konservative mener er rigtig, ja… så kan de bruges til ny løn til de mange medarbejdere der løber ekstra stærkt på rådhuset og dem er der mange af der har brug for en anerkendelse. Jeres måde at gøre tingene på betyder, at der formentlig igen bliver underskud når I er færdige.

Den varme luft i Jeres budget fortsætter med en forventet besparelse på det forpligtende samarbejde. Vi ser frem til Jeres forhandlingsoplæg når kontrakten med evt. ny leverandør skal forhandles og tro det bliver billigere er naivt.

Jeres skolereform venter vi alle spændt på. Vi bliver nu ikke meget klogere af Jeres budgetforlig. I har meldt klart ud, at I kører reformen igennem. At I vil lave 7 spor og i har fastholdt spændingen ved, at I på intet tidspunkt har ville fortælle hvordan denne øvelse skal foregå. Seneste udmelding fra Jer var, at sagen skulle oversendes til budgetseminaret, da I ikke have styr på sagen da den blev behanldet på SBKU møde i august. På budgetseminaret blev vi ikke klogere og nu fortæller I, at I slet ikke vil spare så meget som tidligere udmeldt, men 7 spor skal der stadig være. Vi kan ikke finde hoved eller hale i det i lvaer og beslutter og det samme kan resten af børnefamilierne i Dragør heller ikke.

Erhvervslivet i Dragør har skreget på flere parkeringspladser og selvom der ligger en løsning lige for ved etablering i rådhushaven, så skyder i denne beslutning, samtidig med, at I gennemfører en helt urealistisk renovering af Kongevejen som bliver til yderligere gene for butiksejerne. Erhvervsvenlig politik kan man ikke lige frem kalde det.

Samtidig  bryder i med det helt grundlæggende princip for taksterne som blev til på Konservativ forslag og som i tidligere tilsluttede Jer. Princippet er, hvis ikke I kan huske det, at priserne skal være dyrest på vuggestuer, dernæst børnehaver og dernæst SFO.

Vi havde håbet at vi kunne trække i retningen af fornuftig konservativ linje. Men tak til borgmesteren får budgetdrøftelser og hyggeligt samvær, men da vi hurtigt kunne konstatere at skolebesparelserne skulle gennemføres i socialdemokratisk ånd og den varme luft tog ilten fra os, blev vi enige om, at fremlægge et selvstændigt konservativt budgetforslag.

Det er mere fair over for borgerne. Nu kan man i ro og mag forholde sig til, hvordan kommunen kunne se ud, hvis den konservative politik var det man styrede efter i kommunen.

Som borger ville man så have en kommune der så frem ad. Var realistisk om indtægter og udgifter, som udviser ansvarlighed, omhu og ikke mindst, at man kun budgettere med det der er realistisk.

Vi ønsker styrke forholdende for idrætten. Vi har forbedret forholdende for boldklubben med bedre baner og vi sender i aften et helt klart signal til Boldklubben. Lykkes det ikke at få gennemført kunstgræsbanen i 2012 så gælder det konservative betalingstilsagn også i 2013.

Vi har sat 4 millioner kr. af til forbedring af Hollænderhallen der forfalder og er i så dårlig stand, at vi ganske enkelt ikke kan være det bekendt.

Vi tør gennemføre reformer uden at budgettere med besparelserne. Vi går også ind for en brandstation men budgetterer hverken med salg af fast ejendom eller forventet besparelser. Det er først nået man kan budgettere med når man opnået dem. Sælg ikke skindet før bjørnen er skud.

På skoleområdet tilbageruller vi hele den besparelse i har lagt ind. Vi står ved de ord vi har givet om ro, stabilitet og kvalitet på skoleområdet. Det trænger børn og medarbejdere til og det bidrager vi gerne med. Samtidig sætter vi 1,6 millioner af til nye møbler på skolerne. Lad os få bedre fysiske rammer.

Vi investerer de midler som er nødvendige for at nå i mål på vores digitalisering men vi budgetterer ikke med gevinsten før den reelt er opnået.

Vi sætter tilstrækkelige midler af til overenskomstforhandlingerne og alt andet er da goså et mærkeligt signal at sende til vores mange dygtige medarbejdere.

Vi styrker erhvervslivet. Det erhvervsråd som blev dannet vil vi gerne yde tilskud til med henblik på et offentligt privat samarbejde om erhvervsudviklingen. Vi vil også etablere flere parkeringspladser i bymidten allerede fra 2013. Og endelig ønsker vi at lave Kongevejen i 1 etape og først i 2016, hvor butikslivet forhåbentligt er kommet lidt oven på igen. Det er uansvarligt at forringe de erhvervsdrivende vilkår nu, hvor de står i den mest alvorlige krise.

Vi ønsker at sætte fokus på innovation i kommunen. Vi har brug for at skaffe flere midler til kommunen. Vi har brug for at kunne på vores fordelingspolitik, på måden vi gør tingene på. Vi skal tænke nyt og vi skal udfordres i vores prioriteringer. Pengene har vi, vi bruger dem måske bare forkert. Derfor opretter vi en 2 årig projektstilling som innovationschef. En stilling der kan bringe nye måder at gøre tingene på. En der kan skabe en sammenhængskraft i vores udvikling og en der kan medvirke til, at vi bliver bedre til at tjene penge i Dragør kommune.

Vi sætter yderligere 1, 5 million af til at forskønne den gamle del af Enggården. Vi ønsker at alle ældre skal have ordentlige forhold på omsorgscentret. Ikke kun når de er i deres bolig, men have skønne omgivelser omkring sig. En sådan prioritering er ikke et spørgsmål om vi har råd til det, men et spørgsmål om medmenneskelighed, omsorg og respekt for de ældre der ikke kan blive boende i eget hjem.

Endelig ønsker vi at styrke ungdomsområdet. For år tilbage kom en gruppe af unge fra ungerådet med et forslag om etablering af en skatepark i Dragør. Tommelfingeren blev dengang vendt nedad. Mange børn og unge i Dragør dyrker denne sport og kører i dag til alle vores omegnskommuner. Vi prioriterer i vores budget at udvikle tilbuddene til unge i kommunen. Vi vil gerne sammen med de unge etablere og udvikle et skateområde kombineret med legeplads og eventpark, og udearealer. Ikke med en bevilling hvor embedsværket kommer med deres bud, men med et krav om, at vi får mobiliseret ungdommen. At de er med i planlægningen og udvikler processen i samarbejde med politikerne. Det tror vi er vejen frem og vi tror også at vi samlet får et langt bedre resultat end blot at sætte penge af til en kommunal legeplads. Hvis vi begynder at udvikle på den måde vil vi ikke alene få et engagement fra unge og forældre, men også få langt lettere ved at lave et samspil mellem privat og offentlige partnerskab.

Flere borgere har udvist initiativer til udvikling af kunst, kultur og musik i Dragør. To eksempler er fx Brylles forslag om kulturarrangementer i den tomme svømmehal og Lindros projekt om samtidskunst. Vi jubler over disse private initiativer. Vi skal støtte at borgerne er med til at udvikle vores tilbud i kommunen. At der er ejerskab til udviklingen og endnu bedre, at vi skal fremme samspillet mellem private og kommunen. Derfor har vi afsat et mindre beløb til udvikling af kulturelle forslag som kommer fra borgerne.

Når jeg lige om lidt er færdig vil I jo spørge — hvordan vil i finansiere det.

Svaret er enkelt og lige til. At lave de nødvendige besparelser og reformer der er nødvendige. Vi er jo enige om flere besparelser, men generelt adskiller vi os i vores budget, fra Jeres ved, at vi har en større indtægt på pris og lønfremskrivningen og endelig lægger vi op til, at der spares fra 2014 på det samlede løn og driftsbudget i kommmunen og direktionen fremkommer med oplæg til hvordan det kan lade sig gøre

Hvis I i aften fulgte det konservative budgetforslag ville I have mulighed for at igangsætte en række mere innovative processer. I ville vise en vej frem i den mørke tunnel I har bragt os ind i og vi kunne sammen med borgerne ane et lys for enden, hvor vi sammen kunne træde ud i en kommune, hvor nytænkning og omfordeling var en naturlig del af hverdagen.

Med disse ord skal jeg selvfølgelig anbefale Jer at stemme for det samlet konservative budgetforslag.

https://dragoer.konservative.dk/debatindlaeg/konservatives-budgetforslag-2013-16/