Ordfører tale ved 2. behandling af Dragørs budget 2012

Tak for ordet

Budgettet for 2012-2015 tror jeg alle partier har omtalt som et meget svært budget. Måske det sværeste i mange år. Det afhænger af øjenene der ser på det. For man kunne jo også sige, at det er et af de letteste budgetter vi har skulle vedtage. Let fordi vi ingen penge har og det alene handler om at prioritere i rækken af besparelser og der i øvrigt ikke er så meget at prioritere i, fordi der efter mange års overforbrug og mange års besparelser ikke er så mange steder vi kan hente pengene.

Vi – i C gruppen – vil sige lidt om vores egne budgetprioriteringer og så må vi jo også konstatere, at der er behov for at kommentere på det fremlagte budgetforlig.

Som det fremgår er vi ikke med i budgetforliget.  Det er jo ingen skam at blive væk fra en fest når man ikke er inviteret. Vi må  blot konstatere, at selvom vi deltog i budgetdrøftelser med borgmesteren og aftalte at mødes på ny for at drøfte det reelle indhold i budgettet, tja, så udeblev invitationen og da den endelig kom var det med beskeden om, at borgmesteren havde indgået forlig, men vi var da velkommen til at være med, men ville ikke få indflydelse. Det er fair nok når man har et flertal og vi må i denne sammenhæng rose borgmesteren for at holde ord. Når han siger på møder at hans dør står åben og vil tale med alle partier så er det rigtigt. Borgmesteren glemmer bare at fortælle at han ikke vil forhandle med alle partier.

C gruppens budgetforslag har vi fremlagt. Ikke med konservativ stolthed eller glæde, men med en dyb bekymring for Dragørs fremtid. Og for Dragørs økonomi. En bekymring der handler om, at vi kun kan få budgettet til at hænge sammen ved lånoptagning i 2012 og ved at regulere på pris og lønreserverne i årene 2010-2013.  Budgettet er skrøbeligt og det må give enhver med en anelse indsigt i kommunaløkonomi alvorlige panderynker. Alvorlige panderynker fordi vi gennem årene har skåret på de områder der kan skæres på, og fordi vi ikke kan skære dybere. Så med mindre der borgmesteren bliver til drengen med guldbukserne, så må vi som borgere indstille os på forværring år efter år, hvor ilten langsomt bliver taget fra os.

Vi er glade for, at vi har undgået de besparelser der vil gøre Dragør som en fuldbyrdigt medlem af klubben af udkantskommuner. I konservative har vi haft fokus på, at sikre vores kultur via museerne. Vi har undgået besparelser på turistindsatsen, vi har undgået besparelser på kulturen,  vi har undgået flere lukkedage i institutioner. Vi har undgået kortere åbningstid , vi har undgået takstigninger på det der bliver verdens dårligste SFO og vi har undgået at de ældre skal leve med endnu ringere rengøring.

Velfærdsområder der ligger konservative på sinde og som vi værner om.

Vi har på anlægssiden ligesom flertallet prioriteret en række områder. Vi har sikret en kunstgræsbane til boldklubben, vi har prioriteret renovering af Kongevejen, renovering af badeanstalten, trafiksikkerheden, renovering af Hollænderhallen og renovering af havnen. Alt sammen udvidelser der skaber bedre vilkår for det frivillige foreningsliv, bedre sikkerhed for vores børn, og at vi påbegynder renovering af nogle af de store efterslæb vi har.

I stedet har vi måtte pege på besparelser andre steder ligesom lånoptagningen har været nødvendigt for, at vi kan betale vores regninger. Ikke en konservativ mærkesag, men selv konservative kan blive så fattige, at regningen ikke kan betales.

Lad os se på Flertallets budget. Et bredt budgetforlig med samarbejde af partier fra alle lejre. I mandags var vi 4 medlemmer af kommunalbestyrelsen til en konstruktiv dialog med et stort antal borgere i Dragør. Desværre kunne alle inviterede gæster ikke deltage med begrundelse i, at tiden ikke er den rigtige for drøftelser mellem borgere og politikere,  eller de inviterede ikke havde tid på grund af budgetdrøftelser.
Men på mødet var der en borger der noget vredt sagde. ”Det værste ved Dragør er, at ingen kan samarbejde”. Den pgl. borger blev straks rettet for det er jo ikke rigtigt. Der er jo 11 personer spændende fra Dansk Folkeparti til SF der kan samarbejde. Samarbejde om, at skabe forringelser, forvirring, kaos, men mest af alt samarbejde om, at kaste kommunen ud i en økonomisk slingrekurs.

Ja, ja, vi ved godt, at havde I ordet nu ville i straks have protesteret, men lad nu borgerne selv vurdere.  Når vi konservative ser på Jeres budget så ser vi faktisk dette. Det er ikke kun konservative der ser det, men også de mange borgere i Dragør der rammes af Jeres slingrekurs uanset om de er til enhedslisten, SF, DF eller blot almindelig ansvarlighed og sund fornuft.

I vedtager i aften et budget der skaber store og alvorlige takstforhøjelser på SFO området. Samtidig med, at I skaber verdens dårligste SFO.  Det er ikke hvad I har lovet borgerne og konservative priser sig lykkelig for, at vi vedtaget det konservative forslag om, at SFO taksten aldrig må overstige Børnehavetaksten. For ellers havde priserne med den førte politik taget en himmelflugt. Samtidig

Skoleområdet går heller ikke ram forbi. Her vedtager i en ny skolereform som I ikke vil fortælle borgerne om. At være skolebarn i Dragør eller forældre til et skolebarn er ligesom at deltage i skattejagt, bare uden skat. For vi skal selv gætte os til hvad I vil. I foråret havde i travlt med at reducere antallet af skoledere til to. Nu skal der være tre. Det vidner jo om, at I ikke ved hvad I vil. Men lad os rose Venstre. Morten Juhl Hansen udtalte frejdigt på et KB møde, at virker de reformer vi laver ikke kan vi jo bare lave det om. I har holdt ord og ændrer antallet af skoleledere. Vi håber så I bliver ved med dette og vi ved budgetopfølgning senere på året eller i januar 2012 ser et forslag fra Jer om, at der skal være 4 skoleledere.

Desværre har vi ikke en stor virksomhed som LEGO i kommunen. Det er ærgerligt for i behandler børnene som legofigurer.  Men vi kan fortælle Jer, at børnene i Dragør er ikke brikker man flytter rundt på: Det er faktisk levende mennesker af kød og blod med en forventning om at blive behandlet ordentlig.
Det er jo ikke hvad i gør. I siger til 1600 børn og 3200 forældre, at I vil lave en skolereform som ingen ved noget om, men som samlet skal give en besparelse på ca 10 millioner kr.  At i stadig kan argumentere for, at skolereformen er et kvalitetsløft til skolen er ganske utroligt. Hvordan I vil skabe kvalitetsløft med en massiv besparelse uden at fortælle hvad Jeres planer er for strukturen fremover kræver mere end en god fantasi.

Vi er særligt spændte på, hvordan I vil håndtere ombygningen af andre skoler. I er nødsaget til at få vedtaget en skolereform senest 1. Marts 2013 for at den kan træde i kræft ved det nye skoleår. Skal I nå at bygge om skal i beslutte Jer for dette før end vi har en bankgaranti fra køberen. Det vil sige, at I er nødsaget til at gamble med skatteborgernes penge ved igangsættelse af byggeri uden at have garantier for at I får pengene hjem. Det er første gang i den danske kommunalpolitiske historie at dette er sket og mon ikke Indenrigsministeret vil have en holdning til så uansvarlig økonomisk politik.

Et andet område som I sparer på uden at sige hvordan det skal udmøntes er jeres rammebesparelse på Wiedergården. Meld ud hvad I vil. Det er er ganske enkelt ikke ordentlig personalepolitik over for de ansatte at vedtage så stor en besparelse uden at fortælle om det får personalepolitiske konsekvenser. Men kan vi forvente andet af en kommune og et politisk flertal i krise.

Med disse ord vil vi overlade budgettet til behandling i kommunalbestyrelsen og anbefale at I alle finder fornuften frem og stemmer for Konservatives budgetforslag.