Ordfører tale ved 2. behandling af Dragørs budget 2011

Tak for ordet. Jeg kan fortsætte i samme spor som de øvrige partier. Det har været en overordentligt vanskelig opgave og kommunen står over for store udfordringer.

Indledningsvis vil vi gerne takke Dragørs personale for at have løftet en stor opgave i løbet af året. De decentrale områder og administrationen har været ramt af et personalestop der har medført ekstra ordinært højt arbejdspres. Det er medarbejdernes fortjeneste, at vi i dag ikke skal udføre flere besparelser end de 33 millioner og tak for Jeres store indsats.

Udmeldingerne om budget 2011 har godt nok været mange artede.

C gruppen er uden for budgetforliget. Vi forhandlede til det sidste, men der er to store  knaster, skole og daginstitutionsområdet, hvor vi ikke vil være med at lave besparelser på den måde flertallet vil gøre det på.  Vi er dog også enige om mange af de øvrige ting i budgettet, hvilket vil fremgå af aftenens afstemning.

Når vi står uden for skyldes det også;  at flertallet har besluttet et budget, hvor

  • Der på ingen måder er til uforudsete udgifter
  • Hvor budgettet er så skrøbeligt, at Dragørs selvstændighed sættes under pres og det var ikke det Konservative gik til valg på.
  • At vi i høj grad må udtrykke bekymring for, hvordan flertallet vil  indhente det underskud de generere i aften på ca 19 millioner kr. i 2012.

Forligspartierne har fremlagt et budget forslag, hvor der er et overskud i 2011 på kr. 6.9 mil. Heraf er de 5 millioner en gave fra regeringen som vi kun får i 2011. Det betyder et overskud på 1,9 hvor Konservative har et overskud på knap. 4.3 millioner kr.

Det sker ene og alene fordi, ingen partier i forligskredsen tør røre ved skolestrukturen og følge direktionens anbefaling om,  at vi i Dragør kun skal have 7 spor.

Budgettet viser med alt tydelighed, at vi ikke har råd til 8 spor på skolerne i dragør. Fordi man ikke tør tage konsekvensen af dette er resultatet, at flertallet skal ud og finde yderligere besparelser for 19 millioner kr. i 2012

Hvis vi alle have turde gøre det der skal til, havde vi kunne genoprette økonomien og sikre, at vi ved budgetlægningen for 2014 havde sikret en kommunal økonomi der ville have givet mulighed for, at vi kunne diskutere vores politiske holdninger til, hvilken service vi vil have på velfærdsområderne. Det sker ikke, da vi må forvente, at resten af denne valgperiode vil blive præget af budgetter der ikke hænger sammen.

Udmeldingerne i budgetfasen har nærmest været en farce.

I budgetforliget som socialdemokraterne , Venstre, Liste T, SF og DF udsendte havde de indlagt direktionens spareplan på skoleområdet og lukning af Vierdiget i 2012. Samtidig indførte de massive undervisnings og velfærdsforringelser på skoleområdet ved at indføre undervisningstimer svarende til lovens minimum, skære drastisk i vikartimerne og samtidig forringe ved en generel ramme besparelse. Ved 2. Behandlingen af budgettet i ØPU blev disse besparelser helt taget ud og i aften ligger der nu et tredje forslag. Bare I selv ved hvad I vil når I nu skal implementere de besparelser der besluttes i aften.

At I nu er blevet mere realistiske om undervisningen i Dragør hilser C  gruppen velkommen. For os er det vigtigt, at vi har ordentligt undervisning og nu hvor I ikke vil gennemføre den massakre på undervisningen i havde lagt op til er der håb forude for Dragørs skolevæsen.

Afslutningsvis kan jeg oplyse, at vi godt kan droppe en hver tanke om, at skabe et bedre sportsområde ved Hollænderhallen iform af DC Leasure projektet, idet kommunen med et nuværende budget aldrig vil kunne skabe midler til at sikre den løbende drift.

Med disse ord vil jeg  – overraskene nok – ikke anbefale flertallets budget, men opfordre til, at I stemmer for Konservatives budgetforslag.