Dannelse og adfærd

Samspillet mellem borgerne, hvad enten man er ung eller ældre, er vigtigt. Vi lever i en tid, hvor sociale medier spiller en væsentlig rolle i manges hverdag. Konservative finder det vigtigt, at vi stiller krav til hinanden om måden vi omgår hinanden på. Vi bor alle i Dragør fordi vi kan lide det nære. At møde hinanden på gaden, en kop kaffe med naboen, byens mange arrangementer mv.

Derfor er det for naturligt at sætte fokus på dannelse og adfærd.

For Konservative er det vigtigt at

  • At skolerne har fokus på dannelse og adfærd hos unge på sociale medier
  • At daginstitutionerne fra en tidlig alder har fokus på, at støtte omsorgen for hinanden.
  • At foreningslivet sætter kodeks for deres holdninger til hvordan man møder hinanden
  • At de politiske partier går forrest ved at sætte fokus på fakta og holdninger i den offentlige debat.

Indlæg om Dannelse og adfærd