Børnepasning

Gode pasningsforhold er afgørende for, at forældrene kan passe deres arbejde. Gode pasningsforhold er også afgørende for, at børn får en tryg barndom.

Gode pasningsforhold er afgørende for, at forældrene kan passe deres arbejde. Gode pasningsforhold er også afgørende for, at børn får en tryg barndom.

For Konservative er det vigtigt

  • At pasningsgarantien fastholdes.
  • At vi fastholder en prisstruktur på institutionsområdet, så vuggestue/dagpleje er dyrest, dernæst børnehave, SFO og klub.
  • At vi har bedst muligt uddannet personale i institutionerne, og at 60/40 forholdet mellem pædagoger og medhjælpere fastholdes.
  • At børnene skal have et aktivt børneliv i institutionerne.
  • At vi har velfungerende institutioner, der har en størrelse, så de er driftssikre.
  • At det pædagogiske personale løbende efter- og videreuddannes.
  • At der er plads til forskellighed, der giver plads til børnenes forskellige kompetencer.
  • At vi opnår en mobbefri børnekultur i Dragør.
  • At Dragørs daginstitutioner skal have en god normering, da den er afgørende for børnenes trivsel, robusthed og senere skolegang.
  • At brug af lukkedage minimeres

Indlæg om Børnepasning

Nyt fra børneområdet

På sidste uges udvalgsmøde i Børn, Fritids og Kulturudvalget blev der truffet flere gode beslutninger på børneområdet. Skolernes pausemønster Pausemønstret i kommunens skoler har gennem... Læs mere