Kenneth Gøtterup
Politisk erfaring og tillidsposter

2014-2017

 • Formand for Børn, Fritid og Kulturudvalget
 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Medlem af Social og Sundhedsudvalget
 • Dragør bevaringsnævn
 • Repræsentantskab for Movia
 • Repræsentantskab for HMN
 • Klimapolitisk Forum for Region Hovedstaden

2010-2013

 • Børn, social og sundhedsudvalg
 • Forældrebestyrelse Høgevænget
 • Dragør Bevaringsnævn
 • Lokalarkivråd.

Jeg har været aktiv i Dragør i mange år. I min ungdom aktiv i foreningslivet i Dragør og siden 2000 i det politiske liv i Dragør.

Før jeg blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i 2010 var jeg aktiv i partiforeningsarbejdet med plads i bestyrelsen gennem flere år.

Uddannelse 
2009Forvaltningshøjskolens executive  lederuddannelse KIOL
2009Master of public policy (administration og ledelse) – Roskilde Universitetscenter
 Målrettet mod effektiv løsning af offentlige styringsproblemer og varetagelse af specialistfunktioner i ministerier, kommuner og i organisationer/institutioner, der arbejder sammen med den offentlige sektor. 
 Specialetitel: Diskursanalyse af begrebet faglig bæredygtighed
2003Cand.scient.soc. – Ålborg Universitet, Den Sociale Kandidatuddannelse
 Specialetitel: Brugerinddragelsens betydning for professionernes selvforståelse 
  
1999Den Sociale Videreuddannelse – Danmarks Forvaltningshøjskole
1998Socialformidler – Danmarks Forvaltningshøjskole
1994Samfunds og Metodeudvikling – Danmarks Forvaltningshøjskole
  
1991Dansk kommunalkursus 2
1990Dansk kommunalkursus 1
1990Uddannet assistent/sagsbehandler – Dragør kommune, socialforvaltningen
1998HMX
  
  
Erhvervserfaring 
2009-Centerchef i Københavns kommune
2003-2009Forstander Københavns Amt/Region Hovedstadens Psykiatri
1992-2003Sagsbehandler i Københavns kommune og fra 1998 projektleder
1987-2003Først elev på Dragør Rådhus og efterfølgende sagsbehandler i kommunens bistandsafdeling
  

Privat

Jeg er født på Amager og flyttede til Dragør i 1975. Første år boede jeg i Engparken og hele min barndom og ungdom på Solvænget. Jeg var som alle andre unge i Dragør tvunget til at flytte fra byen, da det var umuligt at få noget at bo i som ung. I årene derefter boede jeg i Sundby og et par år på Østerbro indtil jeg 1. februar 1999 flyttede tilbage til Dragør.

Jeg er gift med Signe og har to drenge på 13 og 16 år.

I min fritid er jeg passioneret Kitesurfer og nyder en tur i Øresund både sommer og vinter.

Seneste debatindlæg af Kenneth Gøtterup

Budgettale 2019

Tak for ordet. Budget 2020-2023 har været en svær udfordring og helt på linje med de udfordringer den nyvalgte kommunalbestyrelse stod over for, i 2010.... Læs mere