Kenneth Gøtterup
Politisk erfaring og tillidsposter

2014-2017

 • Formand for Børn, Fritid og Kulturudvalget
 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Medlem af Social og Sundhedsudvalget
 • Dragør bevaringsnævn
 • Repræsentantskab for Movia
 • Repræsentantskab for HMN
 • Klimapolitisk Forum for Region Hovedstaden

2010-2013

 • Børn, social og sundhedsudvalg
 • Forældrebestyrelse Høgevænget
 • Dragør Bevaringsnævn
 • Lokalarkivråd.

Jeg har været aktiv i Dragør i mange år. I min ungdom aktiv i foreningslivet i Dragør og siden 2000 i det politiske liv i Dragør.

Før jeg blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i 2010 var jeg aktiv i partiforeningsarbejdet med plads i bestyrelsen gennem flere år.

Uddannelse  
2009 Forvaltningshøjskolens executive  lederuddannelse KIOL
2009 Master of public policy (administration og ledelse) – Roskilde Universitetscenter
  Målrettet mod effektiv løsning af offentlige styringsproblemer og varetagelse af specialistfunktioner i ministerier, kommuner og i organisationer/institutioner, der arbejder sammen med den offentlige sektor. 
  Specialetitel: Diskursanalyse af begrebet faglig bæredygtighed
2003 Cand.scient.soc. – Ålborg Universitet, Den Sociale Kandidatuddannelse
  Specialetitel: Brugerinddragelsens betydning for professionernes selvforståelse 
   
1999 Den Sociale Videreuddannelse – Danmarks Forvaltningshøjskole
1998 Socialformidler – Danmarks Forvaltningshøjskole
1994 Samfunds og Metodeudvikling – Danmarks Forvaltningshøjskole
   
1991 Dansk kommunalkursus 2
1990 Dansk kommunalkursus 1
1990 Uddannet assistent/sagsbehandler – Dragør kommune, socialforvaltningen
1998 HMX
   
   
Erhvervserfaring  
2009- Centerchef i Københavns kommune
2003-2009 Forstander Københavns Amt/Region Hovedstadens Psykiatri
1992-2003 Sagsbehandler i Københavns kommune og fra 1998 projektleder
1987-2003 Først elev på Dragør Rådhus og efterfølgende sagsbehandler i kommunens bistandsafdeling
   

Privat

Jeg er født på Amager og flyttede til Dragør i 1975. Første år boede jeg i Engparken og hele min barndom og ungdom på Solvænget. Jeg var som alle andre unge i Dragør tvunget til at flytte fra byen, da det var umuligt at få noget at bo i som ung. I årene derefter boede jeg i Sundby og et par år på Østerbro indtil jeg 1. februar 1999 flyttede tilbage til Dragør.

Jeg er gift med Signe og har to drenge på 13 og 16 år.

I min fritid er jeg passioneret Kitesurfer og nyder en tur i Øresund både sommer og vinter.

Seneste debatindlæg af Kenneth Gøtterup

En tak fra Konservativ

Valget er overstået og konstitueringsforhandlerne er overstået. Tak til de 1360 vælgere i Dragør der har stemt på Konservative. Vi bevarede vores tre mandater og... Læs mere

Tryghed i trafikken

Trafiksikkerhed specielt omkring skolerne er et evigt tema, og vi bliver aldrig færdige med hverken at skabe forbedringer eller debattere emnet. Dragør har i de... Læs mere

Budgettale 2018

Konservatives budgettale ved budgetvedtagelsen 2018-2021, den 5. oktober 2018 Af Kenneth Gøtterup Den årlige budgetvedtagelse er altid noget særligt. Vi sætter retningen for det kommende... Læs mere

Status på skoleområdet

Status på skoleområdet Skoleområdet er løbende til debat. På næsten ethvert Børn, Fritids- og Kulturudvalgsmøde har vi sager, der har en relation til skolen, og... Læs mere

Et godt konservativt budget

Sidste tirsdag blev der indgået budgetforlig mellem Konservative, Socialdemokraterne, Venstre  og DF for årene 2018-2021. Budgettet er på mange områder et godt Konservativt budget. Det... Læs mere