Vores børns fremtid

I de Konservative vil vi kandidater gøre alt det vi kan for at sikre at børn, forældre, lærere og pædagoger bliver hørt ift. den meget vanskelige proces med at lukke Vierdiget skole. Det ser jo desværre ud til at projektet ikke er til at stoppe selvom det ville være at foretrække. Men det vi til gengæld kan gøre lige efter valget er, at iværksætte en krisestyringsplan med udgangspunkt i børnenes trivsel og udvikling samt at klassekvotienterne holdes i bero og nede.

I december måned vil vi derfor afholde møde med arkitekterne for at se om der er forhold der er overset i forhold til den nuværende folkeskolereform som regeringen har besluttet. Der er slet ikke taget højde for dette i A,V og DF byggeri og det er stærkt uansvarligt. Vi bliver bl.a. nødt til at vi samle op på hvordan vi bedst muligt kan takle rammerne for inklusion og midlerne hertil inkl. kompetenceudvikling af personalet, idrætstimer og for høje klassekvotienter.

En stemme på de Konservative er en stemme for vores børns udvikling.

Med venlig hilsen

Birgitte Brix Bendtsen,

nr. 2 på opstillingslisten for de Konservative og mor til snart 2 børn