Vækst i Dragør fra 2014

Udnytter vi byens potentialer fuldt ud? Slet, slet ikke nok.

I den forgangne valgperiode har vi ikke haft det rette fokus på byens muligheder for vækst og udvikling. Er en renoveret Kongevejen eller en legeplads ved lystbådehavnen det som gør kommunen mere bæredygtig? Udnytter vi byens potentialer fuldt ud? Slet, slet ikke nok.

Der er en lang række ting hvor der kan og skal sættes ind:

Det skal gøres lettere og mere attraktivt at tage til Dragør, det skal være nemmere at komme til og fra metroen/lufthavnen.

Vi skal ansætte en professionel erhvervs/turisme/innovationschef så vi kan støtte erhvervet og turismeindsatsen. Vi skal vejlede og støtte dem der gerne vil starte erhverv eller butik i Dragør.

Kommunen skal have en ny hjemmeside som ”sælger” byen bedre, annoncerer diverse events, og som støtter de handlende/erhverv i form af links til deres hjemmesider.

Vi skal lave flere oplevelser, herunder støtte kulturelle events og diverse open air arrangementer om sommeren såsom sommerbio. Der skal være flere aktiviteter og events for de unge.

Vi skal bl.a. arrangere sejlskibsbesøg og lave havnemarkeder i samarbejde med de handlende, klubber, foreninger, museerne.

Vi skal igangsætte en samlet plan for udvikling af havnen, og når indsejlingerne ændres kan vi v.h.a. høfter etablere en ny lækker strand langs den østlige mole og langs Fortet, og vi skal sørge for periodisk rensning af de øvrige strande. Forskellige former for strand- og søsport skal tilgodeses.

Vi skal også sikre at den kommende Naturpark Amager bliver et vigtigt aktiv for Dragør, med diverse udsigtspunkter og sammenhængende stisystemer.

Indenfor sportens verden har vi endelig fået en kunstgræsbane, men vi skal også have en ny svømmehal med vamtvandsbassin, evt. med wellness faciliteter. Vi kan gøre dette i samarbejde med en privat aktør (OPP samarbejde). Desuden skal vi igangsætte en hårdt tiltrængt renovering af Hollænderhallen.

Miljøet er vort åndehul, og vi vil værne om vort miljø og tage hensyn til Dragørs særkende når vi udvikler og tænker nyt.

Vi vil også arbejde for at lufthavnens miljøgodkendelse tilgodeser Dragør i form af mindre støj, herunder at lufthavnen pålægges at opføre en støjafskærmning af bane 04R udfor St.Magleby. Samtidig ønsker vi en påtrængt lempelse af Landsplandirektivets gamle restriktionsområder, så der kan blive nye mulighed for byudvikling der hvor det vil være muligt og ønskeligt.

De bedste hilsener

Uffe Jacobsen

Byrådsmedlem og kandidat nr. 4 for
Det Konservative Folkeparti, Dragør