Trafik

Veje, stier og vedligeholdelse

Efterårets regnskyl har for alvor vist sig de seneste uger, og inden længe falder sneen. Det er hårdt for asfaltbelægningerne. Dragørs veje lider under manglende vedligehold og nyanlæg, og de ældre cykelstier centralt i byen er i ringe forfatning. Store vandpytter generer gående og cyklende, og ødelægger belægningen.

Det Konservative Folkeparti ønsker veje og stier istandsat, så de indbyder til at bevæge sig trygt rundt i kommunen.

Når det er sagt, skal vi også glæde os over, at der endelig gøres noget for sikkerheden på Stationsvej.

Offentlig trafik

Det er også årstiden, hvor rejsende med offentlig trafik plages ekstra hårdt. Flertallet har desværre tidligere vedtaget forringelser pga. besparelser, selv om Det Konservative Folkeparti advarede. Effektive forbedringer er nu umulige, fordi Tårnby blokerer.

Det Konservative Folkeparti ønsker at regulering sker effektivt og regionalt, så vi kan komme hurtigere til og fra uddannelse og arbejde.

Med venlig hilsen

Jerrik Walløe

Kandidat til kommunalvalget