Totalentrepriser er stadig ikke lykken

For ganske nylig vedtog et stort flertal i kommunalbestyrelsen hvilket firma der skal stå for vedligehold af kommunens bygninger. Kun Konservative stemte imod. Og det gjorde vi af flere årsager. Dels mener vi ikke at totalentrepriser er den rigtige måde at udbyde vedligehold af kommunens bygninger og dels er vi som politikere pga. udbudsloven reelt sat uden for indflydelse af, hvem der vinder udbuddet og har ikke en reel valgmulighed.

Hvordan foregår et udbud

Et flertal uden om Konservative har ønsket at lade en stor del af vores vedligehold i Dragør varetage af en leverandør. Formålet er at få den bedste pris. I denne sammenhæng er der en masse regler i udbudsloven der skal overholdes. For at overholde disse regler er det således at alle kan byde på opgaven. Herefter prækvalificeres et antal firmaer til at være med i den endelige budrunde. I Dragør blev 5 firmaer prækvalificeret og disse firmaer skal så vurderes på en række parametre politikerne sætter op. Flertallet besluttede at pris/økonomi vægtes med 50%, budgivers organisation og CV vægtes med 25% og deres partnerskabsbeskrivelse (samarbejde med andre) vægtes med 25 %.

Når buddene så er indkommet træder et panel af fx extern rådgiver og embedsmænd sammen og giver de forskellige budgivere point for deres beskrivelser efter ovennævnte model. Den budgiver med flest point vinder opgaven for de næste 4 år. Det betyder at man ikke nødvendigvis vælger den billigste leverandør og politikerne må ikke vælge blandt de indkomne bud da der sker en kåring af vinderen.

Derfor stemte vi imod

Først og fremmest mener vi ikke at totalentrepriser giver den bedste styring, den bedste økonomi og tilgodeser skatteborgerne i Dragør. Totalentrepriser gør det meget vanskeligt for mindre håndværksvirksomheder at få en kommunalopgave, da de har vanskeligere ved at beskrive fx organisering og partnerskabsbeskrivelser end store entreprenørfirmaer. Det er en meget omfattende opgave at pålægge mindre virksomheder.
Ud over det vil vi ikke legitimere en politisk proces, hvor politikerne reelt sættes uden for indflydelse og ikke har et valg, men hvor alt afgøres af pointsystemer.

Og budmodellen med at man bliver vurderet på flere parametre end pris har netop medvirket til, at det ikke var den budgiver med lavest pris der vandt udbuddet.

Hvad bør vi gøre?

Nu løber kontrakten med den nye leverandør i fire år. Det er vores holdning, at håndværker opgaver så vidt muligt skal løftes af lokale håndværkere. Det mener vi kan ske ved, at håndværkere tilbydes at komme på kommunens indkøbsaftaler. Dermed skal de konkurrere på pris og kvalitet og alle kommunale enheder skal benytte dem. Ved større renoveringsopgaver der kræver et udbud bør forvaltningen styre hver byggesag og udbuddet bør laves mellem dem på indkøbsaftalen og eksterne bydere. Dem med bedst pris og kvalitet skal have opgaven.

Ved mindre håndværksopgaver skal den decentrale kommunale leder anvende indkøbsaftalen og indhente tilbud blandt dem der står på aftalen.

Ved brug af denne model giver vi lokale virksomheder de bedste betingelser for at levere til kommunen. Vi vælger leverandør efter pris og kvalitet og ikke på hvor gode de er til papirarbejde og lignende.
Vi står alene med denne holdning, men ofte er det sådan i Dragør, at fornuftige konservative tanker, nogle gange skal modnes hos andre og vi har tålmodigheden til at få gennemført dette i næste valgperiode.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Jerrik Walløe

Den Konservative byrådsgruppe