Tennisklubben og dens vilkår – Konservative er klar til at styrke Tennissporten i Dragør.

Et Konservativt synspunkt og klare udmeldinger gennem mange år er, at vi ønsker sporten flyttet til Hollænderhallen, så vi får et samlet idrætscenter på dette område. Det har der været modstand mod hos Tennisklubben gennem årene af flere årsager. Og det er helt fair, men har ikke fået os til at skifte mening.

Socialdemokraterne, Venstre og DFs hoppen frem og tilbage

I sidste periode ønskede klubben at anlægge en hal på Engvej og fik accept og tilladelse til dette af Socialdemokraterne, Venstre og DF. Da tilladelse var givet viste det sig at Hallen var ganske høj og ville virke som en stor mur lige ind i naboernes haver og dagligstuer. Herefter fik de tre partier kolde fødder og trak alt støtte, uagtet at de kort forinden have lovet Tennisklubben en hal, guld og grønne skove. Tennisklubben var med rette vrede og følte sig forrådt.

Konservative står fast på det vi har lovet

Fra Konservative var vi glade for, at der ikke blev bygget en hal midt i et villakvarter, men lovede Tennisklubben, at ønskede de at flytte hele deres anlæg til Hollænderhallen ville vi være positive for at stille kommunal jord til rådighed og indgå i en drøftelse af de langsigtede finansieringsmuligheder. Tennisklubben har nu selv ønsket dette, da de kan se at de med den ustabile politikførelse fra Venstre, Socialdemokraterne og DF ikke kan sikres en hal på Engvej.

Stor var derfor min overraskelse, at de tre partier endnu engang udskyder sagens behandling, da de kun ønsker at få undersøgt en ny hal til mange sportsgrene og ikke til Tennis og svigter tennissporten endnu engang.

Jeg har som Konservativ spidskandidat ved sidste valg lovet Tennisklubben at vi arbejder for en Tennishal ved Hollænderhallen. Et løfte vi står ved og derfor har Konservative også på den kommende dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde i april måned, et forslag om, at forvaltningen belyser mulighederne for at etablere en hal til kun Tennis, så tennissporten kan nyde optimale vilkår. Og når det kan kombineres med en samlet flytning af sporten til Hollænderhallen vil vi kunne få et godt idrætsområde og samtidig frigive arealer på Engvej.

Om forslaget nyder fremme og bliver belyst må vi jo vente og se. På den ene side vil det være helt naturligt at Socialdemokraterne, Venstre og DF støtter os i denne idrætspolitiske udvikling. Men omvendt har vi jo tidligere set, at nøglen til en ordentlig behandling af tennisklubben ligger hos Socialdemokraterne og Venstre og DF har bundet sig til Socialdemokratisk politik på idrætsområdet og Socialdemokraternes politik er ikke altid til at gennemskue.

Venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Gruppeformand Konservative
Kommunalbestyrelsen.