Tage ansvar eller være på tværs

I de seneste to udgaver af lokalaviserne har bl.a. AmagerListen været fortaler for, at Dragør befinder sig i en alvorlig krise, at der ikke er styr på ret meget, og at konstitueringsflertallet er dybt uansvarlige.

Baggrunden for deres kritik er, at kommunaldirektøren er stoppet ultimo juni måned samtidig med, at den ene af fagdirektørerne forlader kommunen for at tiltræde en kommunaldirektør stilling i en anden kommune.

Oppositionen med AmagerListen i spidsen har sammen med Liste T og løsgænger Asger Larsen begæret ekstra ordinært kommunalbestyrelse med ønsket om, at der tages stilling til besættelse af kommunaldirektør stillingen og med den begrundelse, at sagen ikke kan afvente A,C,O,V stillingtagen.

Vi har hele tiden meldt ud, at ansættelse af kommunaldirektør vil ske umiddelbart efter sommerferien, hvor processen sættes i gang. Ansættelse sker traditionelt ved, at et udvalgt rekrutteringsfirma varetager processen, foretager search mellem mulige kandidater, Økonomiudvalget afholder samtaler, kandidaterne testes, referencer indhentes og ansættelse af den bedst egnede kandidat finder sted. En proces der kræver et tæt samarbejde mellem økonomiudvalg og konsulentfirma.

Processen har hele tiden skulle sættes i gang på det ordinære økonomiudvalgsmøde den 18. august med forventet tiltræden snarest muligt, hvilket realistisk set er 1. november 2014. Primo juli måned meddelte de 5 byrådsmedlemmer, at sagen hastede og derfor ønskede et ekstra ordinært kommunalbestyrelsesmøde der afholdes den 4. august. Et ekstra ordinært kommunalbestyrelsesmøde ændrer intet på forventet ansættelsestidspunkt af en ny kommunaldirektør, da alle har en måneds opsigelse og ansættelsesprocessen under alle omstændigheder kommer til at foregå i september måned. Om de 5 byrådsmedlemmer havde troet, at konsulentbranchen rekrutterer i juli måned, hvor hele Danmark er på ferie, må stå for deres egen regning.

Samme 5 byrådsmedlemmer har i lighed med konstitueringsflertallet vidst, at der primo august tiltræder ny og meget erfaren velfærdsdirektør, at der 1. august tiltræder erfaren skolechef, nye akademiske medarbejdere til udvikling af skoleområdet og at den øvrige kreds af fagchefer på rådhuset har mange års erfaring som kommunale topembedsmænd og kan drive en kommune.

Det har således kun været i juli måned, at kommunen har været uden reel direktion, men med en erfaren chefgruppe og såvel forud som under sommerferien har udvalg formændene for hver deres område, været i tæt dialog med administrationen, hvis der har været behov her for.

Liste T hopper med på AmagerListens retorik

At Amagerlisten mener at det hele er kaos i kommunen kan jo ikke undre nogle med deres holdning til Dragør. Det er mere interessant, at Liste T med deres hidtidige kærlighed til Dragør lægger deres æg i samme kurv som AmagerListen, men på den anden side ser vi ofte at Liste T ligesom Amagerlisten undlader at tage stilling i de enkelte sager. En tværpolitisk opposition som kun vil være på tværs men aldrig kommer med alternative forslag til løsning.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Formand for Børn, Fritids og Kulturudvalget

Birgitte Brix Bendtsen

Den Konservative byrådsgruppe