Svømmehallen i 2016

Konservative har sammen med de andre 3 partier indgået et forlig om, at vi nu bygger en kommunal svømmehal og vi har indgået aftale om, hvordan vi kan finansiere den.

I valgkampen udtalte alle partier at Dragør skal have en svømmehal. Ved konstitueringen mellem Konservative, Socialdemokraterne, Venstre og DF blev der indgået aftale om, at vi målrettet skulle arbejde for etableringen af en svømmehal.

Kan vi regne med det?

Det vil ikke være underligt hvis mange borgere siger, lad os se at spaden er stukket i jorden før vi tror at hallen kommer. Konservative har sammen med de andre 3 partier indgået et forlig om, at vi nu bygger en kommunal svømmehal og vi har indgået aftale om, hvordan vi kan finansiere den. Derfor starter vi nu forarbejdet med få belyst, hvordan et udbudsmateriale kan skrues bedst sammen og forventer at kunne igangsætte byggeriet, så svømmehallen kan være færdig i 2016.

Stram budgetstyring

Konservative har sammen med de tre andre partier i flertalsgruppen lagt vægt på en stram økonomistyring, en sikker og konservativ budgettænkning og mindske unødigt brug af vores midler. Det har medført at vi har sikret en løbende kassebeholdning på 80 millioner kr. Der ud over har vi i budgettet for 2015 sikret en fornuftig sammenhæng mellem indtægter og udgifter, hvor vi i fællesskab sikrede indregning af udgifter til drift af en svømmehal. Det har været vigtigt for os, at der i budgettet er afsat midler til drift af en svømmehal, så finansieringen af driften ikke skal være et budgettema når vi har funder midlerne til byggeriet.

Konservative forpligtigede sig til i konstitueringsaftalen at få afsluttet undersøgelsen af om et OPP samarbejde kunne være en mulighed. Det var en del af det samlede forlig, selvom vi i valgkampen havde udtalt os kritisk om, hvorvidt et OPP projekt kunne gennemføres. Men når flere partier skal samarbejde må alle give og tage, og derfor var det naturligt at få undersøgt og afsluttet den igangværende proces.

Lige så naturligt var det, at følge en forsigtig konservativ tilgang om, at vi først ville træffe en endelig beslutning om en svømmehal når vi kendte resultatet af kommunens samlede økonomi efter udbud af Vierdiget grunden. En væsentlig og meget vigtig beslutning Konservativ, Socialdemokraterne, Venstre og DF tog, da der også i forbindelse med salget af Vierdiget skal indfries gælden til skolebyggeriet.

Vi har fulgt de udmeldinger vi er kommet med, vi har nu indgået fælles aftale om at bygge en svømmehal. Vi har styr på driftsomkostningerne og vi gennemfører vores politik med behøring hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

Hvad nu

Næste skridt er, at vi skal have revurderet hvordan vi kan renovere og udvikle Hollænderhallen. Et projekt der ligger Konservative meget på sinde, da vi ønsker gode forhold for sporten og foreningerne. Vi skal have en idrætshal der virker, der har gode omklædnings og badefaciliter og som er vedligeholdt. Vi arbejder målrettet for at sikre den kommende finansiering af dette.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Formand for Børn, Fritids og Kulturudvalget

Det Konservative Folkeparti