Stort flertal i kommunalbestyrelsen forringer kommunens værdier

Denne sag drejer sig ikke om sportens vilkår som nogle partier vil hævde, men om kommunens mulighed for at passe på sine værdier.

På kommunalbestyrelsens møde i maj måned behandlede vi en ansøgning fra Dragør Tennis om, at få lov til at bygge to nye tennisbaner, på et andet sted, end de oprindeligt har fået tilladelse til.

Først vil jeg gerne tilkendegive, at jeg har fuld forståelse for, at Dragør Tennis ønsker flere baner. Denne sag drejer sig ikke om sportens vilkår som nogle partier vil hævde, men om kommunens mulighed for at passe på sine værdier.

Den konkrete ansøgning

Dragør Tennis har tidligere af Dragør kommune fået en tilladelse til, at etablere to nye baner på det lille grønne areal mellem Strandengens SFO og de øvrige tennisbaner. Ved denne tidligere tilladelse friholdes hele det grønne areal ved Engvej som tidligere udgjorde Boldklubbens opvisningsbane.

Tennisklubben ønsker nu, at flytte deres to baner til dette areal, da de her oplever, at banerne ligger tættere på klubhuset. Med andre ord skulle kommunalbestyrelsen tage stilling til, om vi ville give denne tilladelse, i stedet for at opretholde den gamle tilladelse som gav mulighed for at etablere baner i forlængelse af de eksisterende baner.

Den politiske beslutning

Socialdemokraterne, Venstre, 1 medlem af DF og Liste T stemte for tilladelsen. Konservative, Asger Larsen og Amager Listen stemte imod.Den Konservative gruppe stemte imod tilladelsen af flere årsager. Der er ingen saglig grund til at ændre på tidligere tilladelse. Ved at flytte banerne forhindrer man, at græsarealet kan bruges til andre formål fremadrettet og på denne måde lægges der beslag på hele området ved Engvej og anden udvikling kan ikke lade sig gøre. Se tegning for oversigt.

Og hvad kan det grønne areal bruges til? I dag bruges arealet til idrætsområde for Dragør skole. Hvis arealet på den længere bane skal inddrages til noget andet skal der findes en anden løsning for skoleeleverne og med den aktuelle beslutning forringes vilkårene. Et andet perspektiv Konservative har haft på denne grund er, at det er den ene af de to sidste kommunale grunde tilbage i Dragør der uden bindinger kan boligudvikles på. En boligudvikling vil tilføre kommunen et betragteligt million beløb, som vi har brug for. Vi har på de øvrige boldbaner set et positiv byudvikling ved byggeri af Strandbyen og et kommunalt salg af det resterende areal skal være en mulighed vi skal holde åbent. Denne mulighed er nu væsentligt forringet, da et flertal ønskede at give en anden tilladelse til et par tennisbaner for at de kan ligge få meter tættere på et klubhus.

Besynderlig beslutning

Under sagens behandling i kommunalbestyrelsen gav hverken Venstre, Socialdemokraterne eller DF nogen særlig forklaring på deres beslutning. Venstre der tidligere har gået ind for at værne om vores økonomiske muligheder var tavse. Socialdemokraterne der hidtil har kæmpet en brav kamp for, at arealet skulle udlægges til bydelspark, vendte nu på en tallerken og sagde, at tennisbanerne kom til at ligge mere harmonisk og DF var splittede.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Kommunalbestyrelsesmedlem