Stop vanvidsudligningen, lovændring nu!

I vores samfund anerkender vi behovet for at hjælpe de som har behov for det. Dette er essensen i det velfærdssamfund, som danskerne vægter så højt. For hvem er ikke enig i at man skal give en hjælpende hånd til dem der har behov? Der er dog grænser for hjælpen, og i flere tilfælde sker ”hjælpen” på en uholdbar måde, der er uretfærdig og ikke gavnlig måde. Dette gælder i høj grad også den kommunale udligning, for nu har den altså taget overhånd.

Det kan ikke passe, at der skal flyttes 12 mia. ud af hovedstadens kommuner næste år. Penge der går til kommuner der kan levere et højere serviceniveau for deres borgere, som ikke døjer med de store sociale udfordringer, som hovedstadskommunerne er plaget af. Derudover er den nuværende udligningsordning er dybt skadelig for kommunernes incitament for at forvalte borgernes penge på en ordentlig måde, så de kan klare sig selv, uden at være afhængig af andre kommuner. Det er i øvrigt pudsigt, at hovedstadskommunerne er de som er hårdest ramt af de problemer, som dræner kommunekasserne, stadig skal betale for yderkommunerne.

De penge der hvert år sendes ud, er penge der kunne bruges på at løfte servicen for hovedstadens borgere. Det betyder bedre ældrepleje, daginstitutioner og skoler. Kernevelfærd, som partierne på tværs af det politiske skel er enige om er vigtigt at bevare, forbedre og effektivisere, så vi kan tilbyde den bedst mulige service, for borgernes hårdt tjente penge.

Det er ikke fair, at den nuværende ordning har den konsekvens, at borgerne i hovedstanden betaler for, at de øvrige kommuner kan tilbyde en service, der er bedre end i hovedstadsområdet. Det er heller ikke fair, at den ikke tager 12 mia. fra de mest udfordrede kommuner, med de højeste huspriser og en højere husleje. Faktisk er forskellen i rådighedsbeløbet for en ganske almindelige familie i yderkommunerne op mod 96.000kr.

Med det kommunale selvstyre, bør der også følge et kommunalt ansvar. Et ansvar der gør, at kommuner gør selv gør hvad de kan, for at skabe de strukturelle rammer der sikrer, at kommunen er økonomisk bæredygtig. Også derfor skal udligningsordningen reformeres.

Og frem for at kritisere, uden at komme med konkrete løsninger, så kan man passende gå tilbage til det niveau som der var i 2007. Det ville svare til, at vi betaler 8,6 mia. kr. til udligningen, for vi mener også, at der skal være en balance. Men den balance er altså tippet til den forkerte side nu.

Pixi bog – information om udligningsindsatsen

Med venlig hilsen

Caspar Stefani